คุณวุฒิกร สติฐิต รองกรรมการผู้จัดการใหญ่หน่วยธุรกิจก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) เปิดเผยว่า สถานการณ์ราคา Spot LNG ในภูมิภาคเอเชียปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระดับราคา Asian Spot LNG เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 สำหรับเที่ยวเรือที่ส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 อยู่ที่ 19.98 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู เนื่องมาจากสภาพอากาศหนาวเย็นกว่าปกติในภูมิภาคเอเชียเหนือ ที่ทำให้ความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติสูงขึ้น รวมทั้งแหล่งผลิต LNG หลายแหล่งทั่วโลกพบปัญหาในกระบวนการผลิต ส่งผลให้อุปทานในตลาดลดลง

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้ก๊าซธรรมชาติในประเทศจะไม่ได้รับผลกระทบจากราคา Spot LNG ที่ปรับสูงขึ้น เนื่องจาก ปตท. มีการจัดหา LNG ด้วยสัญญาระยะยาว ซึ่งปัจจุบันมีราคาเฉลี่ยต่ำกว่า 7 เหรียญสหรัฐต่อล้านบีทียู ทั้งนี้ ปตท. จะพิจารณาจัดหา Spot LNG ตามความจำเป็น โดยจะดำเนินการจัดหาในช่วงที่ราคา Spot LNG อยู่ในระดับต่ำ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้ก๊าซฯ ทุกกลุ่มในประเทศ รวมทั้งเป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตไฟฟ้าของประเทศอีกด้วย

“ปตท. ยืนยันจะทำหน้าที่สร้างความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ และยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ ขอให้มั่นใจได้ว่า ปตท. ยังคงตอบสนองด้านความมั่นคงของพลังงานในราคาที่เหมาะสม” คุณวุฒิกร กล่าว

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement