Home ข่าว กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในจ.นราธิวาส ภายหลังการเกิดอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

กรมทางหลวงชนบท ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ในจ.นราธิวาส ภายหลังการเกิดอุทกภัย เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่างสะดวกปลอดภัย

49
0

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทนราธิวาส นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนน และปรับปรุงคอสะพานที่ชำรุดได้รับความเสียหาย อันเนื่องมาจากผลกระทบจากมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น โดยการนำหินคลุกถมบริเวณที่น้ำกัดเซาะผิวจราจร บนถนนทางหลวงชนบทสาย นธ.4008 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4055 – บ้านป่าไผ่  อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส  ระยะทาง 5.106 กิโลเมตร และบนถนนทางหลวงชนบทสาย นธ.2005 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 42 – บ้านค่าย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ระยะทาง  14.560 กิโลเมตร และดำเนินการถมคอสะพานด้วยหินใหญ่ ลงหินคลุกบริเวณผิวจราจรเพื่อให้สามารถสัญจรผ่านได้ โดยระหว่างการซ่อมแซม ได้มีการติดตั้งแบริเออร์คอนกรีต ป้ายเตือนบริเวณคอสะพาน เพื่อให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวังลดการเกิดอุบัติเหตุทั้งนี้ ทช.ได้เร่งดำเนินการสำรวจพื้นที่ ที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยทางภาคใต้อย่างต่อเนื่อง พร้อมเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โดยประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement