ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี นายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แจ้งว่า จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในระลอกใหม่ได้ทวีความรุนแรง และกระจายอย่างรวดเร็วไปถึง 60 จังหวัด ทำให้แพทย์ พยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักรังสีเทคนิคและเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ อสม. ทุกท่านในพื้นที่ซึ่งเป็นกำลังหลักของประเทศ ต้องเสียสละทำงานหนักในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 อีกครั้งอย่างต่อเนื่อง นับจากการระบาดครั้งแรกจนถึงวันนี้ เป็นระยะเวลานานกว่า 365 วัน บางท่านรู้สึกอ่อนล้าและมีผลกระทบต่อสุขภาพกายและจิตใจในการควบคุมโรคนี้

 

ศาตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสมศรี เผ่าสวัสดิ์ ประธานโครงการ “นักรบเสื้อขาวสู้ภัย COVID-19” และนายกแพทยสภาจึงขอมอบความห่วงใย และส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ อสม. ทุกท่าน เรายังคงดูแลท่านเหมือนเดิมเป็นอย่างดีในความเสียสละของท่าน และคาดว่า การระบาดระลอกใหม่นี้จะไม่ทำร้ายพวกเราจนถึงแก่ชีวิต

อย่างไรก็ตาม เรายังมีกรมธรรม์สองฉบับที่คุ้มครองและประกันชีวิตให้กับบุคลากรทางการแพทย์ดังกล่าว และคุ้มครองจนถึงเดือนมีนาคม-เมษายน 2564 เราคาดว่า จะมีการต่ออายุกรมธรรม์เพื่อเพิ่มระยะเวลาความคุ้มครองให้ยาวขึ้นอีกระยะหนึ่ง

นอกจากนี้ยังมีกองทุนสนับสนุน และเยียวยาให้กับเจ้าหน้าที่ อสม.ทุกท่าน กรมธรรม์และเงินเยียวยาดังกล่าว ได้รับการสนับสนุนหลักจาก คุณคีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการ บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) มอบให้แพทยสมาคมฯ จัดซื้อกรมธรรม์ พร้อมทั้งมอบเงินกองทุนสนับสนุน และเยียวยา ร่วมกว่า 60 ล้านบาท และยังได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ทั้ง AIS, TRUE และ DTAC และจากองค์กรต่างๆ มากมายและผู้มีจิตศรัทธา จนถึงบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ และให้ความมั่นใจ ในการตอบแทนความเสียสละและการกระทำความดีของบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ โครงการนี้ริเริ่มจัดทำตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ให้แก่“นักรบเสื้อขาว”ที่ต่อสู้กับโรคโควิด-19 อย่างทุ่มเทสุดหัวใจ

 

ในนามของนายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ และแพทยสภา ขอขอบคุณ คุณคีรี กาญจนพาสน์ และ บีทีเอส กรุ๊ปฯ, AIS, TRUE, DTAC องค์กรต่าง ๆ บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ให้การสนับสนุน และร่วมส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในการต่อสู่โรค COVID-19 เสมอมา “เชื่อมั่นว่าในเวลาอีกไม่นานและด้วยความสามารถและใจสู้ของพวกเรา ประเทศไทยจะกลับคืนสู่สถานการณ์ปกติได้อีกครั้ง หลังจากที่เราเคยชนะโรคโควิด-19 มาแล้ว เราจะร่วมมือ ร่วมใจฟันฝ่าและผ่านวิกฤติครั้งนี้ไปด้วยกัน และจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาลในการดำเนินการช่วยเหลือประเทศในการควบคุมโรคนี้ต่อไป” ศ.เกียรติคุณ นายแพทย์อมร ลีลารัศมี กล่าวสรุปสุดท้าย

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement