กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340 – บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก สนับสนุนการคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยว และการเดินทางของประชาชนในพื้นที่ให้มีความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ)นายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท กล่าวว่า ถนนดังกล่าวเป็นเส้นทางมุ่งสู่ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340 จังหวัดชลบุรี ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากในพื้นที่จังหวัดชลบุรี เป็นแหล่งนิคมอุตสาหกรรมของภาคตะวันออกและชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม จึงใช้เป็นเส้นทางขนส่งผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ตลาดรับซื้อสินค้า

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการพัฒนาโครงข่ายทางหลวงชนบท ยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนที่สัญจรไป-มา รวมถึงสามารถขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้ตามฤดูกาล ไปสู่ปลายทางได้อย่างรวดเร็ว ทช.จึงได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3340–บ้านเขาใหญ่ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ระยะทางรวม 19.406 กิโลเมตร โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการ กม.ที่ 18+054 ถึง กม.ที่ 37+460 ก่อสร้างเป็นถนนผิวจราจรแบบแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 2 ช่องจราจร ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ไหล่ทางกว้าง ข้างละ 2.50 เมตร

ปัจจุบันภาพรวมของโครงการมีความก้าวหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ 42 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างในส่วนของงานพื้นทางและผิวทาง คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จประมาณเดือนเมษายน 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 110.245 ล้านบาท

คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นเกี่ยวกับ กรมทางหลวงชนบท ที่นี่

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement