นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ให้นายชิตพล พรหมดนตรี ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าและคณะเข้าพบ เพื่อหารือถึงแนวทางการเดินรถในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ  – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชัน โดยมี นายวิรัช พิมพะนิตย์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม นางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการทระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน รองปลัดกระทรวงคมนาคม นายกิตติพันธ์ ปานจันทร์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง และผู้แทนการรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมหารือ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ กระทรวงคมนาคม

โดยสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจรถไฟฟ้าได้เสนอแนวทางการพัฒนาระบบราง ดังนี้

1.สนับสนุนให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าของภาครัฐ

2.แผนดำเนินความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน Public-Private Partnership (PPP) ควรจะมีผู้แทนจากสหภาพแรงงานฯ เป็นคณะทำงานร่วมในการให้ข้อมูลตามหลักธรรมาภิบาล

3.เพิ่มพันธกิจให้บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ในการดำเนินงานด้านการซ่อมบำรุง และการเดินรถในโครงการรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ – รังสิต และช่วงบางซื่อ – ตลิ่งชันในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้ขอให้สหภาพแรงงานฯ ชี้แจงและทำความเข้าใจกับพนักงานบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ให้มุ่งมั่นในการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ในช่วงระยะเวลา 11 เดือน ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทยมอบให้บริษัทฯ ดำเนินการอย่างเต็มที่และให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด เพื่อพิสูจน์ความสามารถของบริษัทฯ ว่าสามารถจัดการเดินรถและซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าได้อย่างมืออาชีพ

คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นเกี่ยวกับกระทรวงคมนาคม 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com