กรมทางหลวงชนบท ดำเนินการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด–19 ต่อเนื่อง โดยกำชับหัวหน้างาน หัวหน้าโครงการ ให้ทำการตรวจเข้มบุคลากร ลูกน้อง เจ้าหน้าที่ คนงาน ก่อนออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ให้มีการตรวจวัดอุณหภูมิ ใช้เจลล้างมือ ให้ใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน ซึ่งมีการปฏิบัติตามแนวทางอย่างเข้มงวดไปแล้วหลายพื้นที่โครงการ อาทิ โครงการก่อสร้างทางลอดต่างระดับ บนถนนสายเลี่ยงเมืองสันป่าตอง – หางดง อำเภอสันป่าตอง, หางดง จังหวัดเชียงใหม่, โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม จังหวัดนครปฐม รวมทั้งบริเวณ ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 – บ้านคลองผักขม อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี, ถนนทางหลวงชนบทสาย นย.3007 ถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 305 – บ้านคลอง 33 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายกทั้งนี้ ทช.ได้คงมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด–19 ต่อเนื่อง พร้อมกำหนดแนวทางให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมทางหลวงชนบท ปฏิบัติงานในรูปแบบวิถีชีวิตใหม่ new normal  และดำเนินการคัดกรอง ผู้มาติดต่อราชการ ก่อนเข้าสำนักงานอย่างเข้มงวด  ตามข้อสั่งการของนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ให้ทุกหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค คงมาตรการดำเนินงานด้านสาธารณสุขอย่างเข้มข้น โดยให้ปฏิบัติงานในรูปแบบ Work From Home เพื่อลดความเสี่ยง นอกจากนี้ให้ปฏิบัติตัวด้วยการทำความสะอาดล้างมือเป็นประจํา เพื่อเป็นการฆ่าเชื้อ รวมทั้งให้สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และให้มีการทบทวนในด้านการเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในสำนักงาน และในการจัดการประชุม พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานติดตามเฝ้าระวังตามสถานการณ์ รวมทั้งปฏิบัติงานตามมาตรการอย่างเคร่งครัด จนกว่าสถานการณ์ของเชื้อไวรัส โควิด-19 จะคลี่คลาย

คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นเกี่ยวกับ กรมทางหลวงชนบท ที่นี่

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement