กรมทางหลวง ขยายถนน ทล.24 สายแยกบ้านจาน จ.ศรีสะเกษ – อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น 4 ช่องจราจร แล้วเสร็จตลอดสาย เพิ่มศักยภาพคมนาคมขนส่งอีสานใต้-ด่านพรมแดนช่องเม็ก ส่งเสริมการค้าไทย-อินโดจีน

คุณสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า สำนักก่อสร้างทางที่ 2 ดำเนินการโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 24 สาย แยกบ้านจาน – อ.เดชอุดม ตอน 2 ระยะทาง 22.93 กิโลเมตร พื้นที่ อ.เบญจลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี แล้วเสร็จ เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งสายหลักสู่อีสานใต้เชื่อมต่อเส้นทางการค้าภูมิภาคอินโดจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยทางหลวงหมายเลข 24 สายแยกบ้านจาน- อ.เดชอุดม แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ตอน แต่เดิมเป็นทางลาดยางขนาด 2 ช่องจราจร เนื่องจากมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น กรมทางหลวงจึงได้บูรณะปรับปรุงตลอดมา โดยก่อนหน้านี้ดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ตอนที่ 1 ระยะทาง 21.53 กิโลเมตร แล้วเสร็จ

และปัจจุบันได้ดำเนินการขยายทางหลวงสายนี้ในช่วงตอนที่ 2 ระหว่าง กม.352+310 – กม.364+760 และ กม.364+498 – กม.374+860 เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป – กลับ ข้างละ 2 ช่องจราจร) ผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีต กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร  มีเกาะกลางแบบร่อง จุดกลับรถจำนวน 10 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดศรีษะเกษจำนวน 5 แห่ง และจังหวัดอุบลราชธานีจำนวน 5 แห่ง  พร้อมก่อสร้างสะพานข้ามคลองจำนวน 2 แห่งในจังหวัดอุบลราชธานี รวมงานไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร  งบประมาณ 600,774,900 บาท

อย่างไรก็ดี โครงการดังกล่าว จะช่วยให้ประชาชนเดินทางได้สะดวก รวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  อีกทั้งเป็นการพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ ด้านเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของอีสานใต้ ผ่านด่านพรมแดนช่องเม็ก เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไปสู่กลุ่มประเทศอินโดจีนและเอเชียอย่างสมบูรณ์ ซึ่งจะได้รับประโยชน์ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในการที่จะพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของประเทศ

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement