บริดจสโตน เปิดบ้านต้อนรับ ผู้บริหารกรมการขนส่งฯ เข้าชมโรงงานการผลิตยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ พร้อมเยี่ยมชมศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสารภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์บริดจสโตน

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จํากัด ส่วนงานการตลาดและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร กรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเยี่ยมชมขั้นตอนการผลิต ณ โรงงานผลิตยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท บริดจสโตน ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด จ.ชลบุรี

และเยี่ยมชมศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสารภายใต้เครื่องหมายการค้าแบรนด์บริดจสโตน (Bridgestone Truck Tire Center) ณ ร่วมกิจ รุ่งเรือง ทรัค ดีเทลล์ เพื่อชมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และการบริการที่ครบวงจรจากศูนย์บริการยางรถบรรทุกและรถโดยสาร และในฐานะที่บริดจสโตนเซลส์ ประเทศไทยและกรมการขนส่งบกเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน เราจะส่งมอบการบริการด้านการขนส่งแบบครบวงจรในทั้งในเรื่องยางและการให้บริการ B-Solution ที่ได้นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยและระบบดิจิตอลเข้ามาเพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้การขนส่งไทยเป็นไปด้วยความปลอดภัยในทุกด้านอย่างยั่งยืน

ด้วยระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark) โดยกรมการขนส่งทางบกร่วมมือกับบริดจสโตนเซลส์ ประเทศไทย ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ตั้งแต่เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ระบบมาตรฐานคุณภาพบริการขนส่งด้วยรถบรรทุก (Q Mark)

โดยความร่วมมือในครั้งนี้จะส่งผลให้ระบบการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก มีผู้ประกอบการขนส่งที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน มีระบบการทำงานที่สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยในทุกการขนส่ง โดยจากยานพาหนะที่มีการใช้ยางที่มีคุณภาพและมีการดูแลบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ จุดประสงค์เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

รวมทั้งทำให้ระบบการขนส่งไทยมีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น อยู่ภายใต้มาตรฐานเดียวกันและต้องสอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อันจะช่วยสนับสนุนและผลักดันให้กระบวนการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของภาคการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(ที่ 5 จากขวา) คุณชไมพร โชติมาโนช ผู้อำนวยการสำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก และ (ที่ 6 จากซ้าย) คุณ นิสิตา ศิรธรานนท์ ผู้จัดการส่วนงานการตลาดและกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์เพื่อการพาณิชย์ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement