กรมทางหลวงชนบท จับมือ กรมการขนส่งทางบก ตรวจเข้มและให้ความรู้การดูแลเครื่องยนต์ เพื่อป้องกันและลดฝุ่นละออง PM 2.5 ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 100%

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจค่ามลพิษควันดำ ตรวจวัดค่าควันไอเสีย (ควันดำ) ของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ณ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทอาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด

โดยได้นำรถเข้าตรวจ จำนวน 27 คัน ซึ่งผลปรากฏว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานทั้งหมด สอดรับกับนโยบายของ คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ห่วงใยประชาชนและให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งให้รณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามข้อสั่งการของ คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศ ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อป้องกันปัญหาทางมลภาวะทางอากาศ PM 2.5

นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การตรวจสอบเครื่องยนต์เป็นประจำ หากกรณีที่รถคันใดตรวจไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด ให้สามารถนำรถกลับมาตรวจอีกครั้งได้ โดยมาตรฐานค่าควันดำกำหนดไว้ไม่เกินร้อยละ 50 (เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบกระดาษกรอง) หรือไม่เกินร้อยละ 45 (เมื่อตรวจวัดด้วยเครื่องมือวัดควันดำระบบวัดความทึบแสง) โดยทำการตรวจวัดค่า 2 ครั้ง ซึ่งค่าควันดำจะต้องมีความแตกต่างกันน้อยกว่าร้อยละ 5 โดยใช้ค่าสูงสุดที่วัดได้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินพิจารณา ซึ่งรถยนต์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะถูกติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้รถชั่วคราวหรือห้ามใช้โดยเด็ดขาด และให้นำรถส่งไปแก้ไขให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานภายในกำหนด 30 วัน

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement