กรณีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “ต้องทำได้ ต้องทำให้ได้” ได้โพสต์ข้อความ สุดทน!! โพสต์ด่ารถอ้อยมักง่าย ทำอ้อยตกหล่นเกือบเกิดอุบัติเหตุ จ.สระแก้ว (https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/YpzrGa?utm_source=lineshare) กรมการขนส่งทางบก สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับ ผู้กำกับการ สภ.วัฒนานคร และผู้บริหารของบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด ได้ร่วมกันสอบข้อเท็จจริง ผู้ประกอบการและพนักงานขับรถบรรทุกอ้อย คันก่อเหตุ ณ บริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ในวันที่ 21 มกราคม 2564ซึ่งผู้ประกอบการและพนักงานขับรถ ดังกล่าว ให้การยอมรับสารภาพว่า รถบรรทุกคันที่ก่อเหตุในคลิปวีดีโอตามข่าว เป็นรถของตนเอง และพนักงานขับรถไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดว่าด้วยความปลอดภัยในการขนส่งตามที่กำหนดในกฎกระทรวงโดยไม่จัดให้มีสิ่งป้องกัน ไม่ให้สิ่งของที่บรรทุกตกหล่นรั่วไหล ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นการฝ่าฝืนตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 36/131 เป็นความผิดที่เปรียบเทียบปรับได้ จึงดำเนินการเปรียบเทียบปรับนายสมชาย ดีเผือก ผู้ประกอบการขนส่ง เป็นจำนวนเงิน 10,000 บาท ตามข้อหาความผิด และดำเนินการเปรียบเทียบปรับ นายสมจิตร แกมจินดา พนักงานขับรถคันก่อเหตุ มาตรา 111/161 ฐานไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่เป็นผู้ขับรถ โดยในขณะขับขี่รถไม่จัดให้มีสิ่งป้องกันมิให้สิ่งของที่บรรทุกทุกตกหล่น หรือปลิวไปจากรถอันอาจก่อเหตุเดือดร้อนรำคาญ หรือก่อให้เกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน เปรียบเทียบปรับ เป็นจำนวนเงิน 2,000 บาท

เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัย ในการบรรทุกอ้อยและไม่ทำให้อ้อยตกหล่นบนท้องถนนจนอาจเกิดก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนเช่นนี้อีก  สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว   ผู้กำกับการ สภ.วัฒนานคร   ผู้บริหารของบริษัทน้ำตาลและอ้อยตะวันออกจำกัด  และผู้แแทนสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพา ได้ร่วมกันอบรมทำความเข้าใจและซักซ้อมเกี่ยวกับการบรรทุกอ้อยของเกษตรกร เพื่อส่งโรงงานน้ำตาล ด้วยความปลอดภัยตามบันทึกความตกลง ของคณะอนุกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน จังหวัดสระแก้ว

ด้านการบังคับใช้กฎหมาย เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการขนส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานการผลิตน้ำตาลในพื้นที่ จ.สระแก้ว จำนวน 20 ข้อ ฤดูการผลิต ปี 2563-2564 ให้กับ ผู้ประกอบการ และพนักงานขับรถ ได้รับทราบและนำไปปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมายโดยเคร่งครัดต่อไป  พร้อมนี้กรมการขนส่งทางบก ได้กำชับไปยัง สำนักงานขนส่งจังหวัดทุกแห่ง ให้ทำความเข้าใจถึงข้อบังคับ แนวทางปฏิบัติ และตรวจสอบการใช้รถของผู้ประกอบการในลักษณะเดียวกันนี้ เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าว

คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นของกรมการขนส่งทางบกได้ที่นี่ 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com