กรมเจ้าท่า เร่งปรับปรุงท่าเทียบเรือท้องศาลาและท่าเทียบเรือหาดริ้น อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับการท่องเที่ยวและการบริหารจัดการภายในท่าเทียบเรือให้มีความปลอดภัย ทั้งยังเป็นจุดเชื่อมต่อศูนย์กลาง การท่องเที่ยวหมู่เกาะธรรมชาติมากมาย อาทิ เกาะสมุย เกาะเต่า เกาะนางยวน เกาะม้า นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอันดับต้นๆ ของประเทศที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติหลั่งไหลไปเยี่ยมเยือนปีละหลายล้านคน การปรับปรุงท่าเรือจะช่วยเพิ่มศักยภาพในการรองรับนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2565นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า กรมเจ้าท่า เป็นหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงคมนาคม มีบทบาทและภารกิจเกี่ยวกับการควบคุม กำกับ ดูแล และพัฒนาส่งเสริมการคมนาคมทางน้ำให้ได้รับความปลอดภัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาปรับปรุงท่าเทียบเรือจึงเป็นไปตามภารกิจของกรมเจ้าท่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำ สอดคล้องนโยบายรัฐบาล ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากท่าเรือเป็นประตูที่เชื่อมโยงการคมนาคมทางน้ำและทางบก ซึ่งท่าเรือดังกล่าวมีโครงสร้างชำรุดและเสียหายไปตามเวลา จำเป็นต้องได้รับการปรับปรุงและซ่อมแซม เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและผู้โดยสารทางเรือ อีกทั้ง ยกระดับมาตรฐานท่าเรือให้สูงขึ้น โดยพัฒนาระบบบริหารจัดการระบบควบคุมความปลอดภัยทั้งเรือและผู้โดยสารภายในท่าเรือ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยแก่เรือและผู้โดยสารที่มาใช้ท่าเทียบเรือ

กรมเจ้าท่า จึงได้ว่าจ้าง บริษัท พร้อมมิตร เอส เอ เอฟ ที จำกัด ในการปรังปรุงท่าเทียบเรือ 2 แห่ง เริ่มสัญญาเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2563 – 5 ธันวาคม 2565 รวมระยะเวลาการปรับปรุงประมาณ 900 วัน เป็นการดำเนินงานในระยะเวลาตามแผนงาน ซึ่งการปรับปรุงท่าเทียบเรือท้องศาลา โดยจะปรับปรุงคานคอนกรีต ให้มีความคงทนและแข็งแรงเพิ่มขึ้น รองรับการขนส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซ่อมแซมหลักกันกระแทกเรือ การติดตั้งเสาไฟ High Mast ที่มีความแข็งแรง ทนทาน และมีอายุการใช้งานยาวนาน ปรับระบบรอกRamp และทางขึ้นลงท่าเรือปรับระบบไฮดรอลิก เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อการเคลื่อนย้ายได้สะดวกยิ่งขึ้น ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ให้มีความสวยงามมากขึ้น และสร้างอาคารพักคอย 1 อาคารพักคอย 2 ไว้สำหรับรองรับผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมีระบบห้องควบคุมความปลอดภัย ได้แก่ ควบคุมระบบน้ำประปา ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง เป็นต้น ในส่วนท่าเทียบเรือหาดริ้น จะทำการรื้อถอนโครงสร้างเพื่อสร้างท่าเรือขึ้นใหม่ ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยต่อการใช้งาน เสริมยางกันกระแทก รางระบายน้ำ หลักผูกเรือ เพื่อลดความเสียหาย สร้างอาคารพักคอยและห้องน้ำ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่ใช้บริการท่าเรือรวมทั้งสร้างโป๊ะท่าเทียบเรือ จำนวน 3 โป๊ะ และโป๊ะคอนกรีตกันคลื่น จำนวน 3 ชุด เพื่อรองรับการขนส่งทางน้ำเพิ่มมากขึ้นทั้งนี้ การปรับปรุงท่าเทียบเรือท้องศาลาและท่าเทียบเรือหาดริ้น เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยท่าเทียบเรือที่มีความทันสมัย มีอาคารพักคอย มีทางขึ้นลงท่าเรือปรับระบบไฮดรอลิก และทางเดิน Walk Way อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาใช้บริการ ให้มีความปลอดภัยเป็นไปตามมาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานทางน้ำกรมเจ้าท่า อีกทั้ง เป็นการสนับสนุนและส่งเสริมระบบขนส่งพาณิชยนาวีให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement