สืบเนื่องจากวันที่ 14 มกราคม 2564 สมาคมผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบังชลบุรี ได้เข้าหารือในการแก้ไขปัญหาจราจรบริเวณด่านชั่งหนองขาม โดยมีข้อสรุปให้ดำเนินการเปิดช่องทางออกเพิ่ม (thumbtack)ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564(thumbtack)

เส้นทางออกที่ 1 ดำเนินการเปิดช่องทางให้รถบรรทุกตั้งแต่ 6 ล้อขึันไป ออกทางขนาน ที่ กม.2+000 RT (ทางออก ป.ศิริยนต์)(truck)

เส้นทางออกที่ 2 ดำเนินการเปิดช่องทางพิเศษให้เฉพาะรถเล็กไม่เกิน 4 ล้อ ออกทางขนาน ที่หลังด่านชั่งนำหนัก กม.0+800 RT (หลังด่านชั่งน้ำหนักหนองขาม)(sedan)

ซึ่งกรมทางหลวง​ได้เริ่มต้น ดำเนินการแล้ว และจะมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกอยู่เป็นระยะ

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com