การรถไฟฯ เพิ่มขบวนรถเชิงสังคม ตามแนวทางการผ่อนปรนมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ ศบค. เพื่อรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ

คุณนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เพื่อดำเนินการตามแนวทางการผ่อนปรนนโยบายมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และรองรับความต้องการของผู้ใช้บริการ การรถไฟฯ พิจารณาเปิดเดินขบวนรถเชิงสังคมเพิ่มเติม และปรับเปลี่ยนสถานีต้นทางปลายทางของขบวนรถในบางเส้นทางใหม่ ตามรายละเอียดดังนี้

สายเหนือ จำนวน 10 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

– ขบวนรถธรรมดาที่   207/208  กรุงเทพ – นครสวรรค์ – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น อยุธยา – นครสวรรค์ – อยุธยา

– ขบวนรถธรรมดาที่   211/212  กรุงเทพ – ตะพานหิน – กรุงเทพ

– ขบวนรถชานเมืองที่ 303  กรุงเทพ – ลพบุรี เปลี่ยนเป็น อยุธยา – ลพบุรี

– ขบวนรถชานเมืองที่ 318  ลพบุรี – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น อยุธยา – กรุงเทพ

– ขบวนรถท้องถิ่นที่    401/402  ลพบุรี – พิษณุโลก – ลพบุรี

– ขบวนรถชานเมืองที่ 339  กรุงเทพ – แก่งคอย เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – อยุธยา

– ขบวนรถธรรมดาที่   210  บ้านตาคลี – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น ลพบุรี – อยุธยา

สายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 8 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่ 28 มกราคม 2564 จำนวน 6 ขบวน

– ขบวนรถท้องถิ่นที่   419/420  นครราชสีมา – อุบลราชธานี – ลำชี

– ขบวนรถท้องถิ่นที่   423/424  ลำชี – สำโรงทาบ – นครราชสีมา

– ขบวนรถท้องถิ่นที่   427/428  นครราชสีมา – อุบลราชธานี – นครราชสีมา

เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 2 ขบวน

-ขบวนรถท้องถิ่นที่   433/434  ชุมทางแก่งคอย – ชุมทางบัวใหญ่ – ชุมทางแก่งคอย

สายใต้ จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

– ขบวนรถรวมที่   485/486  ชุมทางหนองปลาดุก – น้ำตก – ชุมทางหนองปลาดุก เปลี่ยนเป็นกาญจนบุรี – น้ำตก – กาญจนบุรี

– ขบวนรถรวมที่   489/490  สุราษฎร์ธานี – คีรีรัฐนิคม – สุราษฎร์ธานี

สายตะวันออก จำนวน 4 ขบวน เปิดให้บริการขบวนรถตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

– ขบวนรถธรรมดาที่ 277/278  กรุงเทพ – กบินทร์บุรี – กรุงเทพ

– ขบวนรถธรรมดาที่ 279/280  กรุงเทพ – ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก – กรุงเทพ เปลี่ยนเป็น กรุงเทพ – อรัญประเทศ – กรุงเทพ

ทั้งนี้ การปรับการให้บริการเดินรถในครั้งนี้ การรถไฟฯ ได้คำนึงถึงความสะดวกในการให้บริการของประชาชน ควบคู่กับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดคัดกรองวัดไข้ผู้โดยสารก่อนเข้าในพื้นที่สถานี การตั้งจุดบริการแอลกอฮอล์ล้างมือ การให้สวมหน้ากาก พร้อมกับให้สแกนแอพพลิเคชัน ไทยชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ แต่หากผู้โดยสารไม่สามารถใช้แอพพลิเคชันไทยชนะให้กรอกข้อมูลการเดินทางแทน สำหรับประชาชนที่ต้องการเดินทางโดยรถไฟ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement