วันที่ 28 มกราคม 2564 นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า พร้อมด้วย นายภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร พัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูคลองแสนแสบ ผ่านระบบ Zoom เป็นการประชุมเพื่อทราบถึงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ที่ 1/2564 ลงวันที่ 24 มกราคม 2564 แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี มีรองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็นประธานอนุกรรมการ ในการกำกับ ติดตาม เร่งรัดการดำเนินงานของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันพัฒนาคลองแสนแสบ พร้อมรับทราบถึงปัญหาอุปสรรค และแนวทางในการแก้ไข ที่มุ่งเน้นพัฒนา ทำความเข้าใจกับประชาชน และการมีส่วนร่วม ซึ่งกรมเจ้าท่าเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมการ

นายวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวในที่ประชุมฯ ว่า กรมเจ้าท่า มีหน้าที่ในการจัดการ การจราจรทางน้ำให้ปลอดภัย ไร้มลพิษทางเสียงและกลิ่น ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการ สำหรับการบริหารจัดการท่าเรือคลองแสนแสบ กรมเจ้าท่ามีแผนในการติดตั้ง กล้อง CCTV โดยจัดใช้งบประมาณของปี พ.ศ. 2564 ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว พร้อมทั้งได้ออกประกาศควบคุมความเร็วเรือโดยสารในคลองแสนแสบ และประสานผู้ประกอบการ ในการปรับปรุงโป๊ะเทียบเรือให้มีความสะดวกสบายเกิดประโยชน์ต่อประชาชนที่สัญจรทางน้ำ สำหรับการพัฒนาเรือโดยสารให้เป็นเรือพลังงานไฟฟ้า ได้มีการว่าจ้างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ศึกษาเรือไฟฟ้าต้นแบบ ก่อนเปลี่ยนจากเรือไม้ที่ใช้น้ำมันดีเซล มาใช้เรืออะลูมิเนียมระบบไฟฟ้าแทน โดยในเบื้องต้นประธานอนุกรรมการ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้เน้นย้ำ ให้เร่งรัดโครงการเป็นการด่วน การดำเนินการต้องมีความคืบหน้า และทุกอย่างต้องดำเนินการตามแผนงานให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

อ่านข่าวอื่นของกรมเจ้าท่า คลิ๊กที่นี่ 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

 

Advertisement