นายอภิรัฐ ไชยวงศ์น้อย รองอธิบดีกรมทางหลวง รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน ได้กล่าวถึงสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ ที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 205 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่ฟุ้งกระจายและมีผลต่อสุขภาพของประชาชน  ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีมาตรการรณรงค์ลดฝุ่น pm 2.5 ตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการะกระทรวงคมนาคม ทย.จึงได้มอบหมายให้ทุกท่าอากาศยานดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงคมนาคมอย่างเคร่งครัด และให้รายงานการดำเนินการให้ทราบเป็นระยะ

โดยเบื้องต้น ท่าอากาศยานในสังกัด ทย. ได้ขอความร่วมมือจากกรมการขนส่งทางบก ให้ขนส่งจังหวัดเข้าตรวจสภาพรถทุกคันภายในท่าอากาศยาน ซึ่งแบ่งเป็นรถของท่าอากาศยาน และรถของผู้ประกอบการที่นำมาใช้ภายในท่าอากาศยาน โดยการตรวจวัดควันดำไม่ให้เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด หากรถคันใดที่มีค่าเกิน จะห้ามไม่ให้นำมาใช้ภายในบริเวณท่าอากาศยาน จนกว่าจะได้รับการแก้ไข

รวมถึงขอความร่วมมือผู้โดยสารและผู้ประกอบการรถเช่าให้ดับเครื่องยนต์ ขณะจอดรถบริเวณหน้าอาคารและบริเวณท่าอากาศยาน เพื่อเป็นการลดแหล่งกำเนิดมลพิษและฝุ่นละอองในอากาศ ส่วนท่าอากาศยานที่มีการก่อสร้างให้ดำเนินการตามมาตรการลดฝุ่น โดยปฏิบัติตามกฎควบคุมอาคารอย่างเคร่งครัด รวมถึงในจังหวัดไหนที่มีค่าฝุ่นละอองเกินกว่ากำหนด ให้ดำเนินการฉีดพ่นละอองไอน้ำความดันสูงภายในบริเวณลานจอด (Air Side) และในพื้นที่ท่าอากาศยาน โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด เช่น ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อลดหมอกควันในอากาศและป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่ท่าอากาศยานทั้งนี้ กรมท่าอากาศยานได้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้ให้ผู้โดยสาร ผู้ประกอบการภายในท่าอากาศยาน รวมถึงเจ้าหน้าที่ ให้เข้าใจและทราบถึงวิธีการปฏิบัติเพื่อช่วยกันรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง pm 2.5 ควบคู่ไปด้วย

 

คลิป

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement