(2 ก.พ. 64) น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบในหลักการร่างกฎกระทรวงคมนาคม กำหนดขนาด ลักษณะ และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ และการแสดงแผ่นป้ายทะเบียนรถ และเครื่องหมายการแสดงภาษีประจำปี

โดยกำหนดแผ่นป้ายทะเบียนพิเศษสำหรับรถยนต์ส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ให้มีตัวอักษรมากกว่า 2 ตัว มีตัวอักษรผสมสระ วรรณยุกต์ และตัวเลขได้เพื่อนำแผ่นป้ายดังกล่าวไปเปิดประมูล หารายได้เข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ยกตัวอย่าง เช่น ป้ายทะเบียนที่มีชื่อ หรือ ชื่อย่อ ของเจ้าของรถ เป็นต้นทั้งนี้ ในปัจจุบันได้มีการกำหนดลักษณะของแผ่นป้ายทะเบียนของรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล จะแบ่งออกเป็น 2 บรรทัด บรรทัดที่ 1 ประกอบด้วยตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 1 ตัวอักษรประจำหมวดตัวที่ 2 และหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 4 หลัก บรรทัดที่ 2 เป็นตัวอักษรแสดงชื่อจังหวัด

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีผลบังคับใช้ ต้องรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement