กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ร่วมกับ กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) จัดเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ตรวจวัดค่าควันไอเสีย (ควันดำ) ของเครื่องจักรกลและยานพาหนะ ณ แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ แขวงทางหลวงชนบทตาก และแขวงทางหลวงชนบทอ่างทอง โดยได้นำเครื่องจักรกลและยานพาหนะ เข้าตรวจ จำนวน 77 คัน ซึ่งผลปรากฏว่าผ่านตามเกณฑ์ค่ามาตรฐาน 80 % ของเครื่องจักรกลและยานพาหนะทั้งหมด สอดรับกับนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ห่วงใยประชาชนและให้ความสำคัญกับเรื่องฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อคุณภาพชีวิต พร้อมทั้งให้รณรงค์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ให้หน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงชนบททั่วประเทศ ช่วยกันดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักรกล ยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา เพื่อป้องกันปัญหาทางมลภาวะทางอากาศ PM 2.5 นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ การตรวจสอบเครื่องยนต์เป็นประจำ เพื่อยืดอายุการใช้งานเครื่องจักรกล ในกรณีที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะคันใดตรวจไม่ผ่านเกณฑ์กำหนด ให้นำไปซ่อมบำรุงแก้ไขให้เครื่องยนต์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามมาตรฐานภายในกำหนด 30 วัน แล้วนำกลับมาตรวจอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหากวัดค่าอีกครั้งแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ จะถูกติดสติ๊กเกอร์ห้ามใช้รถชั่วคราว หรือห้ามใช้โดยเด็ดขาด

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement