กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ โดยสำนักพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจบริการ เตรียมจัดงาน “Excellent Logistics Management Award (ELMA)” ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 ส่งเสริมพัฒนาระบบและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ พร้อมยกระดับให้ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยสู่ระดับสากล

คุณสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งนับเป็นหนึ่งในกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าและบริการ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ขณะเดียวกันกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ในฐานะหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้ดำเนินการพัฒนาและต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการโลจิสติกส์มาอย่างต่อเนื่อง

โดยได้จัดโครงการประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์” (Excellent Logistics Management Award : ELMA) เพื่อเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการรายอื่นได้ นอกจากนี้ยังเป็นการยกระดับขีดความสามารถของการแข่งขันให้กับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์สู่ระดับสากล ด้วยการสนับสนุนและผลักดันให้ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ให้ดีมากยิ่งขึ้น และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันสู่เวทีระดับโลก

สำหรับการประกวดรางวัล Excellent Logistics Management Award 2021 (ELMA 2021) ครั้งที่ 15 ประจำปี 2564 แบ่งออกเป็น 4 สาขา ได้แก่

1.สาขาผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Transportation Services)

2.สาขาผู้ให้บริการคลังสินค้า (Warehousing Services)

3.สาขาผู้ให้บริการตัวแทนในการจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศหรือตัวแทนออกของ (International Freight Forwarding or Customs Brokerage Services)

4.สาขาผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจร (Third Party Logistics Services: 3PL)

พร้อมกันนี้ผู้ได้รับรางวัล ELMA ยังจะได้รับส่วนลดค่าใช้จ่าย ในการเข้าร่วมงาน TILOG – LOGISTIX หรืองานแสดงสินค้า และบริการด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี รวมถึงโซลูชั่นด้านอินทราโลจิสติกส์ที่ใหญ่ที่สุด นอกจากนี้ผู้ที่ได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละสาขา ยังมีสิทธิได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล Prime Minister’s Export Award ประเภทรางวัลธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขาโลจิสติกส์การค้า (Trade Logistics) อีกด้วย

รวมถึงจะได้รับการตรวจประเมินจากผู้ทรงคุณวุฒิโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และได้รับสิทธิในการใช้ตราสัญลักษณ์ ELMA ในการประชาสัมพันธ์บริษัท เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ สำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ไทยที่สนใจเข้าร่วมการประกวดรางวัล ELMA 2021 ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่กลางปีนี้ สามารถสมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ ถึง 30 เมษายน 2564 สอบถามรายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.tradelogistics.go.th หรือโทรศัพท์ 0-2507-8416

Line: @elmaaward Email: elmaaward@gmail.com หรือดูรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวด “รางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์” (Excellent Logistics Management Award : ELMA) เพิ่มเติมได้ที่ http://tradelogistics.go.th/elma

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement