ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข่าวเกี่ยวกับการปรับลดกำลังคน และการจัดหาฝูงบินของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร บริษัท การบินไทยฯ ขอชี้แจงว่า แผนการปรับโครงสร้างองค์กรและแผนการปรับปรุงฝูงบินเป็นส่วนหนึ่งของแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ ซึ่งการปรับลดกำลังคนยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาอัตรากำลังคน เพื่อนำเสนอผู้ทำแผนต่อไป

ส่วนแผนการปรับปรุงฝูงบิน และเส้นทางบินตามแผนฟื้นฟูกิจการฯ นั้น บริษัทฯ ได้ประเมินสถานการณ์ปัจจุบันและคาดการณ์ในอนาคต โดยคำนึงถึงสภาวะการแข่งขันของอุตสาหกรรมการบินโลกและความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนไปจากสถานการณ์โควิด-19

เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทฯ และปริมาณการเดินทางที่ยังลดลงทั่วโลก บริษัทฯ จึงยังไม่มีการปรับขยายฝูงบินแต่อย่างใด

ทั้งนี้ ในระหว่างที่บริษัทฯ จัดทำแผนฟื้นฟู บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองกับทางผู้ให้เช่าเครื่องบินและบริษัทผลิตและดูแลเครื่องยนต์เพื่อปรับลดราคาค่าเช่าเครื่องบิน รวมทั้งปรับลดค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่บริษัทฯ ต้องรับภาระตามสัญญาเดิม ตลอดจนเจรจาข้อตกลงการใช้เครื่องยนต์และการได้เครื่องยนต์สำรองเพื่อให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารฝูงบินและลดภาระค่าใช้จ่ายในการบริหารฝูงบิน เพื่อให้บริษัทฯ ใช้ประโยชน์จากอากาศยานได้อย่างคุ้มค่าและเหมาะสม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการวางแผนปรับปรุงฝูงบินในระยะยาว บริษัทฯ จะพิจารณาจากสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจ รูปแบบธุรกิจที่เหมาะสมและความสามารถในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ รายละเอียดของแผนฝูงบินจะถูกบรรจุในแผนการฟื้นฟูกิจการต่อไป

ในส่วนของแนวทางในการฟื้นฟูและปรับโครงสร้างธุรกิจนั้น บริษัทฯ กำลังพิจารณาและมีการทำแผนการเพื่อรองรับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในอุตสาหกรรมการบินในอนาคต อย่างไรก็ตาม การปรับลดกำลังคน การปรับโครงสร้างองค์กรและแผนการปรับปรุงฝูงบิน จะมีความชัดเจนเมื่อบริษัทฯ ยื่นแผนฟื้นฟูต่อศาลล้มละลายกลาง ในประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ หรือต้นเดือนมีนาคมนี้

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement