กลุ่มวี.คาร์โก ปรับโครงสร้างการบริหาร แต่งตั้งคณะผู้บริหารรุ่นที่ 2 เพื่อบุกเบิกธุรกิจใหม่ๆ และสร้างความแข็งแกร่งแก่องค์กรในระยะยาว โดยล่าสุด ลงทุน 20 ล้านบาท ในธุรกิจคลังสินค้าย่านลาดกระบังเพื่อรองรับแผนการเติบโตในระยะยาวและเข้าสู่การให้บริการลูกค้าในลักษณะ 3PL (Third-Party Logistics)

คุณกฤษณพงศ์ ศรีสงคราม กรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริษัท วี คาร์โก ซึ่งเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรด้านกระจายสินค้า เปิดเผยว่าคณะกรรมการบริหาร มีมติแต่งตั้งคณะผู้บริหารชุดใหม่จำนวน 3 คนได้แก่ 1.คุณอัศรี ศรีสงคราม เป็นรองกรรมการผู้จัดการ 2.คุณสิริพักตร์ ศรีสงคราม เป็นรองกรรมการผู้จัดการ และ คุณชัยยศ ศรีสงคราม เป็นรองกรรมการผู้จัดการ

“ผู้บริหารรุ่นใหม่ทั้ง 3 คนนี้ จะเป็นผู้บริหารรุ่นที่ 2 ที่ได้เฝ้ามองมาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งที่ผ่านมา แต่ละคนจะมีความถนัดเฉพาะตัวของแต่ละคน ทั้งสามคนเมื่อมีความรับผิดชอบสูงขึ้นตามตำแหน่งและรวมทีมกันแล้ว ก็จะเป็นโอกาสของผมที่จะได้มองภาพรวมและแนะนำทิศทางการพัฒนาให้กับคนหนุ่มสาวทั้งสามคนเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ”

กฤษณพงศ์ ศรีสงคราม

โดย คุณอัศรี จะเป็นผู้บริหารที่รับผิดชอบภาพรวมขององค์กร ในขณะที่ คุณสิริพักตร์ รับผิดชอบด้านการตลาดและคุณชัยยศ จะรับผิดชอบด้านการพัฒนาธุรกิจ (Business Development) โดยทั้งสามผู้บริหาร จะร่วมกันทำงานเป็นทีม เพื่อหาข้อสรุปในแต่ละนโยบายเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ซึ่งมติในคณะกรรมการบริหาร จะนำไปสู่ภาคปฏิบัติที่ผู้บริหารทั้งสามคนจะนำไปดำเนินการ

“ล่าสุดที่เราเดินหน้าแล้วคือการลงทุนมากกว่า 20 ล้านบาทในการเช่าพื้นที่ขนาด 3,200 ตรม. บริเวณลาดกระบังเพื่อทำเป็นคลังสินค้าเพื่อให้บริการแก่ลูกค้าทั่วไป ตอนนี้พื้นที่นี้เราพัฒนาเสร็จสมบูรณ์เมื่อปลายปีที่แล้ว และพร้อมให้บริการตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไป ลูกค้ารายแรกของเราในส่วนของธุรกิจคลังสินค้าคือองค์การเภสัช”

คุณอัศรี ศรีสงคราม

ด้าน คุณอัศรี กล่าวว่า ธุรกิจคลังสินค้านี้ ถือเป็นการลงทุนที่สำคัญที่จะสร้างองค์กรของ วี คาร์โก ให้เข้าสู่ 3PL หรือผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร ซึ่งหมายความว่าในอนาคต วี คาร์โก จะไม่ใช่เป็นเพียงผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์เพียงอย่างเดียว แต่เราจะเป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่ครบวงจร

“เพราะนอกเหนือจากการขนส่งและกระจายสินค้าให้กับลูกค้าแล้ว ต่อไปในอนาคตเราจะเป็นผู้บริหารคลังสินค้าให้ลูกค้าด้วย แต่ตอนนี้เราเริ่มต้นให้บริการคลังสินค้า และขณะนี้เราอยู่ระหว่างการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (DC – Distribution Center) ที่วังน้อย ซึ่งจะเป็นคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิด้วย และเมื่อวันที่เราพร้อมให้บริการด้านการบริหารคลังสินค้า เราก็จะเข้าสู่ 3PL อย่างเต็มรูปแบบ วันนี้เรียกได้ว่าเราย่างก้าวแรกที่มั่นคงแล้ว”

ชัยยศ ศรีสงคราม

ทางด้าน คุณชัยยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า การลงทุนด้านคลังสินค้านี้ ถือเป็นก้าวแรกของการพัฒนาองค์กร วี คาร์โก เข้าสู่แผนพัฒนาธุรกิจระยะยาวขององค์กร ที่จะให้บริการแบบครบวงจรจากเดิมที่เราเริ่มต้นธุรกิจด้านชิปปิ้งเพียงอย่างเดียวมานานกว่า 30 ปี ต่อมาได้ขยายการให้บริการด้านการขนส่งภายหลังจากการตั้งบริษัทประมาณ 7-8 ปี และการขยายธุรกิจของ วี คาร์โก โดยส่วนใหญ่จะเป็นการขยายเชิงลึกคือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยในแต่ละช่วงเวลามาให้บริการแก่ลูกค้า แต่ขณะนี้ วี คาร์โก กำลังขยายไปในแนวกว้างคือการเข้าสู่ธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า และในระยะยาว จะขยายธุรกิจไปยังการให้บริการด้านการบริหารคลังสินค้า ซึ่งเป็นการขยายแนวกว้าง

“ผมว่ามันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องเริ่มเอาจริงเอาจังกับการขยายแนวกว้างออกไปเพื่อให้องค์กรสามารถขยายฐานลูกค้าให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและเพื่อความมั่นคงในธุรกิจของ วี คาร์โก”

สิริพักตร์ ศรีสงคราม

ขณะที่ คุณสิริพักตร์ กล่าวถึงนโยบายการขยายตลาดว่า ปัจจุบันลูกค้าหลักๆ ของ วี คาร์โก เป็นองค์กรใหญ่ที่มีความมั่นคงแข็งแรง แต่จากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 นี้ ถือเป็นตัวเร่งที่ทำให้ วี คาร์โก ต้องเร่งขยายตลาด โดยจะต้องหาลูกค้ารายใหม่ๆ เพิ่มเติม ในขณะเดียวกัน จะต้องให้ความสำคัญกับลูกค้าปัจจุบันที่กำลังถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยียุคใหม่

“เราเองต้องมีความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับลูกค้าเพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ตอนนี้เราถูก โควิด19 เร่งให้เราต้องทำงานเชิงรุกมากขึ้นเพราะลูกค้าปัจจุบันของเรากำลังถูก Disrupt ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโรค ขณะเดียวกันก็ถูกกระแสเทคโนโลยีกดดันอย่างรุนแรง ทำให้ลูกค้าเราเองก็ขยายการให้บริการจากในอดีตมีเพียง Off Line มาสู่ Online ด้วย เราเองก็ต้องพร้อมที่จะเข้าไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้าในการฟันฝ่าวิกฤติครั้งนี้ด้วยเช่นกัน”

คุณกฤษณพงศ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า การมีทีมงานผู้บริหารหนุ่มสาวเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งให้กับ วี คาร์โก ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะพัฒนา วี คาร์โก เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งการเติบโตจากนี้ไป จะต้องเติบโตทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ โดยแนวดิ่ง คณะผู้บริหารชุดใหม่มีนโยบายที่จะหาพันธมิตรเชิงกลยุทธ์มาพัฒนาการให้บริการที่ดีและมั่นคง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจากับบริษัทผู้พัฒนาแอพพลิเคชั่น ให้มาเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นมากขึ้น เพื่อพัฒนาระบบไอทีของ วี คาร์โก ให้อยู่ในระดับแนวหน้า

“ในเวลาเดียวกัน ผมก็ให้โจทย์กับผู้บริหารชุดนี้ว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงถาวรในระยะยาว ทั้งในเรื่องการบริหารงานและการลงทุน ดังนั้น โจทย์สำคัญต่อไปคือการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อยกระดับองค์กรให้อยู่แถวหน้าของธุรกิจนี้ อีกทั้งยังจะเป็นเครื่องมือในการผลักดันองค์กรให้เติบโตโดยไม่มีข้อจำกัด”

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement