กรมเจ้าท่า กระทรวงคมนาคม โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 2 หน่วยปฏิบัติงานเก็บผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง , เนินแจง , สะแกกรัง , ท่าซุง , น้ำซึม , อุทัยใหม่ และเกาะเทโพ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี เร่งกำจัดผักตบในแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาย่อยอย่างเร่งด่วน พร้อมแก้ไขปัญหามลพิษทางน้ำให้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้ได้ใช้อุปโภค-บริโภค น้ำบริเวณแม่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากปัญหามลพิษ

คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่า ได้รับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง ที่ทำให้น้ำเน่าเสีย กระทบการเลี้ยงสัตว์น้ำพร้อมแก้ไขทันที เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากผักตบชวาลอยเกลื่อนปกคลุมในแม่น้ำสะแกรัง กีดขวางทางระบายน้ำเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือ ทำให้เกิดปัญหาขยะมลพิษทางน้ำ ซึ่งกรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 2 นำทีมโดยนาย กฤษณะ เกตุแก้ว นายช่างขุดลอกชำนาญงาน ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วย รายงานผลการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 มีความคืบหน้าในการปฏิบัติงาน 85.85%

ทั้งนี้ คาดว่าปัญหามลพิษทางน้ำ จะสามารถฟื้นฟูบำรุงให้เกิดเป็นการพัฒนาอย่างต่อเนื่องได้นั้น ต้องเกิดกระบวนการเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช เพื่อให้ประชาชนบริเวณแม่น้ำสะแกกรังได้ใช้อุปโภค-บริโภคน้ำบริเวณแม่น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยจากปัญหามลพิษ ดังนั้นเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ ตรงประเด็นมากที่สุด กรมเจ้าท่า โดยสำนักงานพัฒนาและบำรุงทางน้ำที่ 2 จึงเร่งปฏิบัติการเก็บผักตบชวาและวัชพืช บริเวณแม่น้ำสะแกกรัง คืนสภาพลำน้ำให้มีความกว้าง สะอาด สวยงามดังเดิม

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement