กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักก่อสร้างทาง ดำเนินการตามมาตรการควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5 ต่อเนื่อง โดยนำเจ้าหน้าที่ พร้อมรถบรรทุกน้ำเข้าฉีดล้างทำความสะอาดดินทรายบนพื้นผิวจราจรและฉีดน้ำลดฝุ่น บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างถนนสายแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3097 – ศูนย์ราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมล้างทำความสะอาดล้อรถยนต์และเครื่องจักรที่ใช้งานในโครงการก่อสร้างดังกล่าว เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละออง ที่อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพอากาศ ตามมาตรการควบคุมฝุ่นละอองขณะก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นไปตามข้อสั่งการของนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท  ที่ให้สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ดูแล ดำเนินการตามมาตรการ เพื่อป้องกันการเกิดฝุ่นละออง และกำชับให้บำรุงรักษา เครื่องจักร ตรวจสอบยานพาหนะ ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และให้ความสำคัญต่อสถานการณ์มลภาวะทางอากาศ PM 2.5

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement