“ศักดิ์สยาม” โชว์เอกสารยืนยันไม่มีการล็อกสเปกงาน ทล-ทช.ย้ำชัดรายละเอียดมีที่มาที่ไปสร้างถนนกำหนดตามมาตรฐาน โต้ไม่มีการแทรกแซงล้วงลูกข้าราชการประจำ ส่วนเรื่องเรียกเก็บเงินทองตอกกลับ หากมีข้อมูล แจ้งดำเนินคดีได้เลย ถือเป็นประโยชน์

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม  กล่าวชี้แจงคำอภิปรายกรณีนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์กล่าวหาว่ามีการล็อกสเปกในหน่วยงานของกรมทางหลวง(ทล.) และกรมทางหลวงชนบท (ทช.) และกล่าวหาว่ามีการเรียกเก็บเงิน มีการล็อกสเปก ในเรื่องของงานกรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท และก็มีการกล่าวหาว่า มีการเรียกเก็บเงินทอง อันนี้ต้องขออนุญาตชี้แจงว่า เรื่องนี้ไม่เป็นความจริง

สำหรับในเรื่องของสเปคงานของกรมทางหลวงงั้นต้องเรียนว่า ขณะนี้ในอดีตที่ผ่านมา มีความเสียหายเนื่องจากผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตที่ผิวลาดยางนั้น ไม่มีคุณภาพเนื่องจากเรื่องนี้จะต้องอยู่ใน เรื่องของอุณหภูมิ ของแอสฟัลติกคอนกรีตที่ออกมาจากโรงงาน ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM  มาตรฐานของ AASHTO ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล เรื่องนี้จริงๆ มีการกำหนด มาตั้งแต่ปี 2528 โดยกรมโยธาธิการ และกรมทางหลวงก็กำหนดเป็นมาตรฐานในปี 2532

โดยที่ผ่านมามีการประชุมปรึกษาหารือกันมาตลอดในกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท และได้ข้อสรุปนะครับ เมื่อปี 2563 ในเดือนมกราคม จึงได้มีหนังสือสั่งการออกไปยังหน่วยงานของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบทในการดำเนินการนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำตามมาตรฐาน ไม่ใช่มีการกำหนดล็อกสเปกแต่อย่างใด

นายศักดิ์สยาม กล่าวต่อว่า กรณีที่บอกว่าตนเข้าไปแทรกแซงล้วงลูกการทำหน้าที่ของข้าราชการฝ่ายประจำ ต้องเรียนว่าเรื่องนี้เป็นการบริหารงบประมาณตามแผนงาน พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นไปตามดำเนินการตามในหนังสือที่ คค0100/ว 2680 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2563 เรื่องนี้ดำเนินการโดยอาศัยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2564  และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 5 พ.ศ 2545 ตามมาตรา 20 ภายใต้บังคับบทบัญญัติมาตรา 11 กำหนดว่า ในกระทรวงหนึ่งให้มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคนหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและรับผิดชอบในการกำหนดนโยบายเป้าหมายและผลสำเร็จของงานในกระทรวงให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีได้แถลงไว้

ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2561 มาตรา 8 กำหนดให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดมีหน้าที่กำกับหรือควบคุมกิจการของหน่วยงานรับงบประมาณหรือหน่วยงานหรือรัฐมนตรีที่รักษาการตามกฎหมายผู้อำนวยการและหัวหน้าหน่วยรับงบประมาณควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ และให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปมีประสิทธิภาพสูงสุดเรื่องนี้ก็จึงเรียนว่าเป็นการดำเนินการตามกฎหมาย

“ส่วนประเด็นที่มีการกล่าวหาว่าตนได้มีการสั่งการเก็บเงินจากหน่วยราชการ เรื่องนี้ไม่เป็นความจริงนะครับ ถ้าท่าน ส.ส. มีข้อมูล แจ้งความดำเนินคดีเลยครับซึ่งจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ และเมื่อวานนี้(วันที่ 18 ก.พ.)ที่มีการพาดพิงถึงท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาแห่งนี้นะครับ ว่าเป็นผู้รับเหมา ต้องระบุตัวนะครับเพราะเรื่องนี้ผิดรัฐธรรมนูญ” นายศักดิ์สยาม กล่าว

 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement