ATP30 กางแผนความร่วมมือพันธมิตรธุรกิจ โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ เสริมทัพขยายฐานลูกค้า พัฒนาเทคโนโลยี บริการรถรับส่ง Smart Mobility เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน กวาดส่วนแบ่งโซนภาคตะวันออก เจาะกลุ่มลูกค้าพรีเมี่ยม ให้บริการคุณภาพ ตั้งเป้าปี 64 โตอีก 20% รายได้รวม 480 ล้านบาท รักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 25% เตรียมซื้อรถใหม่อีก 70 คันคุณปิยะ เตชากูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอทีพี 30 จำกัด (มหาชน) หรือ ATP30 ผู้ดำเนินธุรกิจให้บริการรถรับส่งพนักงานจากแหล่งที่พักอาศัยในเขตชุมชนไปยังโรงงานอุตสาหกรรมหรือสถานประกอบการโดยเฉพาะรอบเขตนิคมอุตสาหกรรมในภาคตะวันออก (Eastern Seaboard) เปิดเผยว่า บริษัทร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) เพื่อต่อยอดการเติบโตอย่างมั่งคงในอนาคต

โดย TTTH มีเครือข่ายในธุรกิจเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ ATP30 เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายฐานลูกค้า อีกทั้งการร่วมลงทุนนำเทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาระบบบริหารจัดการการเดินรถ Model Smart Mobility รองรับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงช่วยลดต้นทุนให้แก่ลูกค้า ทำให้บริษัทมีศักยภาพการแข่งขันมากขึ้น สำหรับเงินที่ได้รับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากทาง TTTH ในครั้งนี้ จำนวน 64.35 ล้านบาท บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้รับมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

“มั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้ เป็นก้าวใหม่ของ ATP30 ในการยกระดับการดำเนินงาน สร้างการเติบโตและการขยายธุรกิจในอนาคตอย่างมีนัยสำคัญ อีกทั้งจะช่วยให้บริษัทมีภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้” คุณปิยะกล่าวด้านผู้บริหารบริษัทในเครือ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) กล่าวว่า ATP30 เป็นบริษัทที่มีศักยภาพและมีโอกาสการเติบโตอีกมาก การร่วมมือครั้งนี้ TTTH จะนำความรู้ความสามารถ รวมถึงประสบการณ์มาส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อให้ ATP30 สามารถขยายการเติบโต การสร้างรายได้จากการให้บริการ และเพิ่มความสามารถการทำกำไรในอนาคต    

คุณปิยะ กล่าวถึงทิศทางการดำเนินธุรกิจในปีนี้ ว่า บริษัทมุ่งเน้นเพิ่มมาเก็ตแชร์ภาคตะวันออก ขยายฐานกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศักยภาพ และมีความจำเป็นในการใช้บริการรถรับส่งที่มีคุณภาพและจะนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมต่างๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการแก่ลูกค้าและยังจะสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายของลูกค้าและช่วยรักษาสภาวะแวดล้อมตลอดจนลดปัญหาจราจรด้วย โมเดล Smart mobility โดยตั้งเป้าอัตราการเติบโต 20% หรือมีรายได้รวมที่ 480 ล้านบาท รักษาอัตรากำไรขั้นต้นที่ระดับ 25%

 “หลังจากที่มีการร่วมมือกับ TTTH แล้วเราก็จะนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้มากขึ้น โดยคาดว่าจะมีการใช้งบประมาณ 210 ล้านบาท ในการลงทุนปีนี้ ทั้งการพัฒนาซอฟแวร์ใหม่ๆ และซื้อรถใหม่อีก 70 คัน รวมทั้งมีการนำยานยนต์ไฟฟ้าเข้ามาให้บริการ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความสะดวกสะบายและมีความคุ้มค่าที่เลือกใช้บริการจากเรา ซึ่งปัจจุบันฐานลูกค้าของเราส่วนใหญ่แล้วจะเป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ รองลงมาก็จะเป็นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ปิโตรเคมี อุตสาหกรรมเหล็กตามลำดับ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้เรามีการเติบโตอย่างยั่งยืน” คุณปิยะกล่าวอนึ่ง ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ATP30 ครั้งที่ 1/2564 อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจำนวน 16,250,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 154,327,514.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 170,577,514.50  บาท พร้อมอนุมัติออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ให้แก่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (TTTH) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.99 บาท คิดเป็นมูลค่า 64,350,000.00 บาท ซึ่งการถือหุ้นจำนวน 65,000,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 9.53% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งการชำระในส่วนนี้คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม ปี 2564

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement