เมื่อเร็วๆ นี้ นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุม ครม. โดยระบุว่า มติรัฐมนตรีรับทราบกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น และผลตอบแทนการผลิตจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูกาลผลิตปี 2563/2564 เป็นราคาเดียวทั่วประเทศ ตันละ 920 บาท ณ ปริมาณความหวานที่ 10 CCS พร้อมกำหนดราคาขึ้นลงอ้อย 55.20 บาท ต่อหนึ่งหน่วย CCS

รวมถึง ผลตอบแทนราคาน้ำตาลทรายขั้นต้นฤดูกาลผลิต ปี 2563/2564 เท่ากับ 394.29 บาท ต่อตันอ้อย ซึ่งเป็นการกำหนดราคาขั้นต้น ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อให้โรงงานน้ำตาลได้ชำระค่าอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยไปก่อน เพื่อให้ชาวไร่อ้อยนำเงินไปหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจ

ก่อนหน้านี้ นายนราธิป อนันตสุข หัวหน้าสำนักงานสหพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทย และหัวหน้าสำนักงานสมาคมชาวไร่อ้อยเขต 7 กล่าวว่า เมื่อ 18 ธันวาคมที่ผ่านมาหลังการประชาพิจารณ์ราคาอ้อยได้ทำหนังสือเรียกร้องให้มีการช่วยเหลือเพิ่มราคาอ้อยเช่นปีที่ผ่านมาวงเงิน 10,000 ล้านบาทเพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับชาวไร่อ้อยที่ราคาอ้อยไม่คุ้มกับต้นทุนการผลิตไปยังนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรมโดยผ่านทาง นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ โดยชาวไร่ได้เสนอให้จัดหางบประมาณสนับสนุนวงเงิน 10,000 ล้านบาทเช่นปีที่ผ่านมาเนื่องจากการตัดอ้อยสดต้องยอมรับว่ามีต้นทุนค่าแรงที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าวมาในช่วงโควิด-19ยากลำบากทำให้ต้องใช้รถตัดอ้อยและแรงงานไทยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งทำให้ต้นทุนสูง

อ้างอิง https://www.facebook.com/TPchannelFan/photos/a.210181409123559/2056734441134904/

Advertisement