กรมทางหลวงชนบท แจ้งปิดสะพานพระราม 5 ศุกร์ที่ที่ 9 มิ.ย.นี้ ปิดสะพานพระราม 5 ตั้งแต่ 4 ทุ่ม ถึง ตี 4 เพื่อทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุก

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) ได้ว่าจ้างสถาบันให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นที่ปรึกษาโครงการพัฒนาแบบจำลองและระบบตรวจวิเคราะห์ความมั่นคงแข็งแรงสะพาน ระยะที่ 2 โดยจะมีการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของสะพานพระราม 5 ซึ่งในการดำเนินงานจำเป็นต้องปิดการจราจรบนสะพานพระราม 5 ขาออกเมือง ช่วงระยะสั้น ๆ เพื่อทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของโครงสร้างสะพาน ในคืนวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ระหว่างเวลา 22.00 ถึง 04.00 น. ของวันถัดไป จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางการจราจรในวันและเวลาดังกล่าว และขออภัย ในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มบำรุงสะพาน/ถนนในเขต กทม.และปริมณฑล สำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท โทร.0-2551-5215 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement