การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม ได้ว่าจ้าง บริษัท เอส.เอ็ม.อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด ให้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตบริเวณช่องเก็บค่าผ่านของด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ บางแก้ว 1 (ทางเข้า)

ด่านฯ บางแก้ว 2 (ทางออก 1) ด่านฯ บางแก้ว 2 (ทางออก 2) และด่านฯ บางแก้ว 3 (ทางออก) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ด่านฯ บางแก้ว 1 (ทางเข้า)

ปิดช่องทางที่ 1 วันที่ 10-15 มีนาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 2 วันที่ 16-20 มีนาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 3 วันที่ 22-26 มีนาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 4 วันที่ 28 มีนาคม – 1 เมษายน 2564

ปิดช่องทางที่ 9 วันที่ 3-7 เมษายน 2564

ด่านฯ บางแก้ว 2 (ทางออก 1)

ปิดช่องทางที่ 1 วันที่ 12-16 มีนาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 2 วันที่ 18-22 มีนาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 3 วันที่ 24-28 มีนาคม 2564

ด่านฯ บางแก้ว 2 (ทางออก 2)

ปิดช่องทางที่ 1 วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษยาน 2564

ปิดช่องทางที่ 4 วันที่ 5-8 เมษายน 2564

ด่านฯ บางแก้ว 3 (ทางออก)

ปิดช่องทางที่ 1 วันที่ 14-18 มีนาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 2 วันที่ 20-24 มีนาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 3 วันที่ 26-30 มีนาคม 2564

ปิดช่องทางที่ 4 วันที่ 1-5 เมษายน 2564

ปิดช่องทางที่ 5 วันที่ 20-24 เมษายน 2564

ปิดช่องทางที่ 6 วันที่ 10-14 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ กทพ. ได้มีการติดตั้งป้ายเตือนก่อนถึงพื้นที่ดำเนินการและติดตั้งไฟสัญญาณต่างๆ ป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบ เพื่อให้สัญญาณแก่ผู้ใช้ทางพิเศษทราบ

กทพ. ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือน สัญญาณจราจรต่างๆ และปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการทางพิเศษ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ อนัน โทร. 087-9738064 (ผู้ควบคุมงาน)

Advertisement