กรมทางหลวงชนบท รับมือไฟป่าและหมอกควันในเขตทาง พร้อมสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่บูรณาการดับไฟป่า เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยแก่ประชาชน ผู้ใช้ทางหลวงชนบท และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการเผาวัชพืชสองข้างทางในเขตทางหลวงชนบท

คุณปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า จากข้อสั่งการเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ) ถึงสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควัน ในช่วงเดือนธันวาคมถึง เดือนเมษายนของทุกปี ทั่วทุกภูมิภาค โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือ รวมถึงสถานการณ์มลภาวะทางอากาศที่มีฝุ่นละออง ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน หรือ PM 2.5 ที่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในชีวิตประจำวัน และส่งผล ต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อม บดบังทัศนวิสัยเกิดปัญหาต่อการคมนาคมทั้งทางบกและทางอากาศ

ในส่วนของ ทช.ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่รับผิดชอบเตรียมความพร้อม เผชิญเหตุ กรณีเกิดไฟไหม้ข้างทาง โดยเน้นย้ำเมื่อมีการตัดหญ้าสองข้างทางแล้วเสร็จ ให้จัดเก็บเศษหญ้า วัชพืช ให้เรียบร้อย รวมทั้ง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ จัดทำป้ายรณรงค์ ให้ประชาชน หยุดเผาป่า หญ้า วัชพืช ในเขตทางหลวงชนบท กรณีเกิดเหตุให้สนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมบุคลากร เพื่อบูรณาการดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนติดตาม ตรวจสอบความเสียหายและรายงานผู้บริหารให้รับทราบทันทีเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแล หากประชาชนพบเหตุไฟป่าและหมอกควัน สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบท แขวงทางหลวงชนบท หมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่ โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement