หลักการตลาดโดยทั่วไปแล้ว บริษัทขนส่งแห่งหนึ่งจำเป็นที่จะต้องมีรถใหญ่เพื่อใช้ในการขนส่ง รวมถึงต้องมีอู่ซ่อมรถใหญ่เองด้วย เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาเบื้องต้น แต่ยักษ์ใหญ่ในวงการขนส่งของเมืองไทยอย่างบลูแอนด์ไวท์ โลจิสติกส์ฯ ได้มีเทคนิคในการจัดการเรื่องไฟแนนซ์ รวมถึงประกันภัยภาคสมัครใจที่ทุกบริษัทขนส่งต้องมีอย่างถูกวิธี ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ

คุณปัญญา เศรษฐโภคิน ประธานกรรมการ บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด ผู้ดำเนินงานธุรกิจขนส่งรายใหญ่ของเมืองไทย ได้ถ่ายทอดประสบการณ์ในการบริหารด้านการเงิน รวมถึงการดูแลประกันภัยภาคสมัครใจ ไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป

ต้องเป็นลูกค้าที่ดี

ด้วยประสบการณ์ที่ทำการขนส่งมานานกว่า 40 ปี จึงมีความเชี่ยวชาญทางด้านการทำไฟแนนซ์มาเป็นอย่างดี หลักการสำคัญที่ทุกบริษัทขนส่งต้องทำให้บริษัทไฟแนนซ์ทุกบริษัทได้ทราบก็คือ ต้องมีการหมุนเวียนของรายได้และรายจ่ายที่สม่ำเสมอ ไม่มีการขาดเงินผ่อนรถแม้แต่เดือนเดียว หรือหากมีปัญหาในเรื่องรายได้ก็ให้ไปปรึกษากับบริษัทไฟแนนซ์เป็นการด่วน เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายได้ หากทุกอย่างเป็นไปตามที่กล่าวไว้ก็จะได้รับเลือกจากบริษัทไฟแนนซ์ให้เป็นลูกค้าที่ดี สามารถปล่อยสินเชื่อให้ซื้อรถใหญ่คันใหม่ได้

เมื่อเป็นลูกค้าที่ดี มีงานขนส่งที่ใหญ่โต เมื่อต้องการขยายงานขนส่งให้เพิ่มขึ้น ต้องการซื้อรถใหญ่คันใหม่เป็นจำนวนมาก ก็สามารถร่างเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินที่ต้องการกู้ ระยะเวลาของการผ่อน อัตราดอกเบี้ยที่ต้องการจ่าย เมื่อทุกไฟแนนซ์ได้ส่งรายละเอียดของการปล่อยสินเชื่อมาให้ ก็สามารถนำมาเปรียบเทียบกันว่าเงื่อนไขของไฟแนนซ์รายไหนที่ดีที่สุด ตรงกับความต้องการที่เสนอไป ก็สามารถส่งรายละเอียดติดต่อของไฟแนนซ์รายนั้นไปให้กับค่ายรถใหญ่ที่ต้องการซื้อได้ ทุกอย่างก็เรียบร้อย

จึงเห็นได้ว่าเมื่อสามารถทำให้ตัวเองเป็นลูกค้าที่ดีของบริษัทไฟแนนซ์ได้แล้ว เมื่อธุรกิจเติบโตขึ้นก็สามารถกำหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้กับไฟแนนซ์คืนได้บ้าง

ทำเพียงประกันภัยประเภท 3 เท่านั้น

ประสบการณ์ในการทำงานที่ผ่านมาเป็นสิ่งที่สอนให้ทราบดีว่า การทำประกันภัยประเภท 1 ของรถใหญ่นั้น ตัวลูกค้าถูกกดให้อยู่เบื้องล่างตลอด เนื่องจากทางอู่คู่สัญญาของประกันภัยไม่ยอมซ่อมรถให้ หรือใช้เวลาในการซ่อมที่นานหลายเดือน สาเหตุหลักก็เป็นเพราะทางบริษัทประกันภัยติดค้างเงินอยู่ ด้วยเหตุนี้ทางอู่จึงไม่ต้องการมีหนี้สินเพิ่มขึ้น ผู้เสียหายหลักก็คือผู้ที่ซื้อประกันนั่นเอง

ทำให้ก่อนที่จะซื้อประกันภัยภาคสมัครใจ ต้องทำการตรวจสอบรายละเอียดของแต่ละบริษัทประกันภัยเป็นอย่างดี ว่าบริษัที่จะซื้อประกันภัยนั้นมีฐานะทางการเงินเป็นอย่างไร ติดค้างหนี้สินที่ไหนบ้าง สมควรที่จะเป็นผู้ซื้อประภัยหรือไม่ และยิ่งด้วยทางรัฐบาลได้เปิดโอกาสให้มีบริษัทประกันภัยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพื่อเปิดให้มีประกันภัยเสรี ซึ่งผลเสียก็จะต้องอยู่กับประชาชนที่ซื้อประกันภัยนั่นเอง

ซึ่งเหตุผลทั้งหมดที่กล่าวมา ทำให้รถของบริษัทกว่า 1 พันคัน ได้ทำประกันภัยภาคสมัครใจประเภท 3 ทั้งหมด ด้วยเหตุผลแรกที่ว่าหากรถของบริษัททำให้เกิดอุบัติเหตุก็จะมีบริษัทประกันภัยเป็นผู้ดูแลค่าเสียหายให้ ทั้งรถยนต์และผู้บาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุครั้งนี้ และอีกเหตุผลหนึ่งก็คือ ทางบริษัทจะมีอู่ซ่อมรถใหญ่เอง ไม่ว่าจะเป็นการดูแล ซ่อมบำรุง รวมถึงอะไหล่ที่เลือกใช้ก็เป็นอะไหล่ชั้นหนึ่งมีคุณภาพสูง หากรถคันไหนมีงานด่วนก็ให้ซ่อมคันนั้นก่อน คันอื่นค่อยเอาไว้ที่หลัง สามารถดูแลการซ่อมเองได้ ไม่ต้องพึ่งบริษัทประกันให้เป็นผู้หาอะไหล่มาให้

ต้องทำงานอื่นคู่กับงานหลัก

เห็นได้ว่าบริษัทในเครือทั้งหมดมีอยู่มากมายหลายบริษัท แต่ละบริษัทจะทำงานที่แตกต่างกัน อย่างเช่น มีบางบริษัทต้องขนสินค้าไปส่งจุดหมายปลายทางในเวลาที่กำหนด และเป็นร้านขายส่ง ส่วนอีกบริษัทหนึ่งก็จะส่งสินค้าไปให้กับห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านค้าปลีก โดยมีระยะเวลากำหนดว่าต้องเป็นภายใน 2-3 วันนี้ จึงทำให้รูปแบบของงานแตกต่างกันออกไป

จึงได้มีข้อเตือนใจมายังเพื่อนพันธมิตรที่ทำขนส่งด้วยกันว่า ในปัจจุบันการขนส่งถือว่ามีการแข่งขันกันรุนแรงมาก มีการลดราคาขนส่งเพื่อให้มีผู้ว่าจ้างขนส่ง และยิ่งมีภาระต้องผ่อนรถใหญ่ที่ค้างส่งอยู่อีกหลายเดือน จึงจำเป็นต้องมีผู้ว่าจ้าง แม้จะต้องขาดทุนค่าขนส่งก็ตาม จึงเห็นขนส่งทั้งรายย่อย ขนาดกลางต้องปิดตัวเองเป็นจำนวนมาก การทำธุรกิจอื่นเสริมจึงเป็นช่องทางสำคัญที่จะให้ทางธุรกิจหลักประคองตัวอยู่ได้ เหมือนกับการนำรายได้ของครอบครัวมาสนับสนุนกัน ก็จะเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ประคองตัวอยู่ได้

เห็นได้ว่าการใช้สินเชื่อซื้อรถใหญ่คันใหม่ กับการทำประกันภัยภาคสมัครใจมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อธุรกิจขนส่งทางบก การนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์ เพื่อทำให้ตัวเองเสียผลประโยชน์ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งถือเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งของ บริษัท บลู แอนด์ ไวท์ โลจิสติกส์ จำกัด ที่ช่วยผลักดันให้เป็นขนส่งรายใหญ่ของเมืองไทยได้

Advertisement