รถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เลื่อนยาวเปิดใช้ปลายปี 67 หลังดีเลย์ 18 เดือน ติดหล่มปรับแบบสัญญา 2 “ช่วงคลองขนานจิตร-จิระ” บริเวณสีมาธานี พร้อมโยน ทล. สร้างทางลอด 1.5 พันล้าน ด้านสัญญา 1-3 อืด โดนโควิดพ่นพิษ-เข้าพื้นที่ไม่ได้-รองบเวนคืนเพิ่ม 383 ล้านนายไพบูลย์ โชคไพรสิน ผู้จัดการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ระยะทาง 132 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณก่อสร้าง วงเงิน 29,968.62 ล้านบาทว่า ในขณะนี้ ภาพรวมของทั้งโครงการฯ มีความล่าช้าประมาณ 18 เดือน (1 ปีครึ่ง) เนื่องจากติดปัญหาการปรับแก้ไขแบบก่อสร้างของสัญญาที่ 2 การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงคลองขนานจิตร-ชุมทางจิระ (กม.199+600-กม.268+136) ระยะทาง 69 กม. ในช่วงผ่านตัวเมืองนครราชสีมา บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟสีมาธานี และทำให้งบประมาณเพิ่มขึ้นประมาณ 3,000 ล้านบาททั้งนี้ จากการปรับแก้ไขแบบดังกล่าว บริเวณสีมาธานีนั้น กรมทางหลวง (ทล.) จะเข้ามาเป็นผู้รับผิดชอบงานก่อสร้างอุโมงค์ทางลอด วงเงินประมาณ 1,500 ล้านบาท โดยในตอนนี้ อยู่ระหว่างการขอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ขยายกรอบวงเงิน เพื่อนำมาดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลอ้างอิงของนายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ระบุไว้ว่า จะเริ่มดำเนินการก่อสร้างสัญญาที่ 2 ได้ภายใน ก.ค. 2564 และใช้ระยะเวลาก่อสร้างตามสัญญา 36 เดือน ซึ่งหากสามารถเริ่มดำเนินการได้ตามกรอบเวลาดังกล่าว โครงการรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระนั้น จะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการช่วงปลายปี 2567 จากเดิมจะแล้วเสร็จใน ก.พ. 2565 ในส่วนจะสามารถเปิดให้บริการช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร (สัญญาที่ 1) ได้ก่อนหรือไม่นั้น มองว่า จะเป็นคอขวด เนื่องจากติดปัญหาของสัญญาที่ 2นายไพบูลย์ กล่าวต่ออีกว่า จากข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.พ. 2564 พบว่า ในส่วนของสัญญาที่ 1 การก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-คลองขนานจิตร (กม.134+250-กม.198+200) ระยะทาง 58 กม. แบ่งเป็น ระดับพื้น 53 กม. และทางยกระดับ 5 กม. วงเงิน 7,560 ล้านบาท นั้น ในขณะนี้มีความก้าวหน้า 85.92% ล่าช้ากว่าแผน 2.56% กำหนดแล้วเสร็จ ม.ค. 2565 และสัญญาที่ 3 งานก่อสร้างอุโมงค์ ระยะทาง 5 กม. วงเงิน 9,290 ล้านบาท มีความก้าวหน้า 67.82% ล่าช้ากว่าแผน 11.35% กำหนดแล้วเสร็จ ธ.ค. 2564

ทั้งนี้ ความล่าช้าของสัญญาที่ 1 และ 3 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ส่งผลให้กระทบต่อการเคลื่อนย้ายแรงงาน และเคลื่อนย้ายวัสดุอุปกรณ์ รวมถึงติดเรื่องของการเข้าพื้นที่ของกรมป่าไม้ที่มีความล่าช้าด้วย ขณะเดียวกัน ยังมีปัญหาค่าเวนคืนที่ดินที่เพิ่มขึ้นอีก 383 ล้านบาท ซึ่งจะต้องเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติต่อไป อย่างไรก็ตาม จากความล่าช้าและเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้รับจ้างตามสัญญา ได้ยื่นขอสงวนสิทธิ์ไว้แล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของ รฟท. ในเรื่องของการขยายอายุสัญญา แต่อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ได้มีบริหารจัดการ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผน และตามที่สัญญากำหนดไว้

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement