บีทีเอส กรุ๊ปฯ จับมือ องค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก และ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม ม.เกษตรศาสตร์ ช่วยลดผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

นายดาเนียล รอสส์ ผู้อำนวยการใหญ่สายการลงทุน และกรรมการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) นายเกียรติชาย  ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)  และ ผศ.ดร.รัตนาวรรณ  มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์กรภาครัฐบาล เอกชน และสถาบันการศึกษารวม 14 หน่วยงาน เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอน (Carbon Offsetting Programme) จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจขององค์กร เพื่อแสดงถึงความเป็นผู้นำด้านการลดโลกร้อน ร่วมรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสนับสนุนโครงการลดก๊าซเรือนกระจก  โดยมีผู้บริหารบีทีเอส กรุ๊ปฯ นางสาวนริศรา  ศรีสันต์ ที่ปรึกษากลยุทธ์สื่อสารองค์กร ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรม เดอะสุโกศล

เกี่ยวกับ โครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 8” ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ อบก. โดย อบก. ได้มอบหมายให้ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นที่ปรึกษาในการดำเนินงานโครงการ ในการสร้างต้นแบบองค์กรธุรกิจลดโลกร้อน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement