คุณศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (รวค.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการประชุมขับเคลื่อนการศึกษาแผนพัฒนาโครงข่าย MR-MAP ว่า ได้เร่งรัดกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท การรถไฟแห่งประเทศไทย และสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร เข้าร่วมการประชุม เพื่อรับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานศึกษาจัดทำแผนการพัฒนาโครงข่ายทางพิเศษระหว่างเมืองและระบบราง (MR-MAP) ของกรมทางหลวง ซึ่งได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 และสิ้นสุดสัญญาจ้างในเดือนกันยายน 2564

โดยปัจจุบันงานศึกษาอยู่ในขั้นตอนการศึกษาเพื่อจัดทำโครงข่ายในเบื้องต้น และคัดเลือกโครงการ
นำร่องเพื่อศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น โดยผลการคัดเลือกเส้นทางนำร่อง จาก 10 เส้นทาง ประกอบด้วย
1.เส้นทาง MR1 ตาก (ด่านแม่สอด)-นครพนม (ด่านนครพนม) ช่วงสายทาง 1) ด่านแม่สอด-พิษณุโลก 2) พิษณุโลก-เพชรบูรณ์ (หล่มสัก) 3) เพชรบูรณ์ (หล่มสัก)-ขอนแก่น 4) ขอนแก่น-มุกดาหาร และ 5) มุกดาหาร-นครพนม

2.เส้นทาง MR2 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6) ช่วงสายทาง 1) ด่านเจดีย์สามองค์-นครสวรรค์ 2) นครสวรรค์-นครราชสีมา และ 3) นครราชสีมา-อุบลราชธานี

3.เส้นทาง MR3 กาญจนบุรี (ด่านน้ำพุร้อน)-สระแก้ว (ด่านอรัญประเทศ) ช่วงสายทาง 1) ด่านน้ำพุร้อน-กาญจนบุรี  2) กาญจนาภิเษก-สระแก้ว และ 3) สระแก้ว-อรัญประเทศ

4.เส้นทาง MR4 ชลบุรี-ตราด (ด่านคลองใหญ่) ช่วงสายทาง 1) ชลบุรี-ระยอง  และ 2) ระยอง-ตราด

5.เส้นทาง MR5 ชุมพร-ระนอง

6.เส้นทาง MR6 ภูเก็ต-สุราษฎร์ธานี

7.เส้นทาง MR7 เชียงราย (ด่านเชียงของ)-สงขลา (ด่านชายแดนมาเลเซีย) ช่วงสายทาง 1) ด่านเชียงของ-เชียงราย 2) เชียงราย-เชียงใหม่ 3) เชียงใหม่-พิษณุโลก 4) พิษณุโลก-นครสวรรค์ 5) นครสวรรค์-สระบุรี 6) นครสวรรค์-สุพรรณบุรี 7) สระบุรี-นครปฐม 8) นครปฐม-ชะอำ 9) ชะอำ-ชุมพร 10) ชุมพร-สุราษฎร์ธานี 11) สุราษฎร์ธานี-สงขลา 12) สงขลา-ด่านสะเดา และ 13) สงขลา-นราธิวาส

8.เส้นทาง MR8 หนองคาย (ด่านหนองคาย)-แหลมฉบัง ช่วงสายทาง 1) ขอนแก่น-หนองคาย 2) นครราชสีมา-ขอนแก่น และ 3) นครราชสีมา-แหลมฉบัง

9.เส้นทาง MR9 บึงกาฬ (ด่านบึงกาฬ)-สุรินทร์ (ด่านช่องจอม)

10.เส้นทาง MR10 สระบุรี-สมุทรปราการ-สมุทรสาคร

ทั้งนี้ ได้พิจารณา 3 เส้นทางที่มีศักยภาพ ประกอบด้วย

(1) เส้นทาง MR5 ชุมพร – ระนอง ระยะทาง 108 กม. ซึ่งมีทางเลือกในการพัฒนาโครงข่าย จำนวน 3 ทางเลือก โดยการศึกษาจะสอดคล้องกับแนวทางการศึกษาความเหมาะสมโครงการ Land bridge ของกระทรวงคมนาคม และการรถไฟแห่งประเทศไทย

(2) เส้นทาง MR8 หนองคาย (ด่านหนองคาย)-แหลมฉบัง ช่วงนครราชสีมา-แหลมฉบัง ระยะทาง 288 กม. โดยเบื้องต้นกรมทางหลวงคาดว่าการพัฒนาจะประกอบด้วย ด่านเข้า-ออก 10 แห่ง
ทางแยกต่างระดับ 11 แห่ง อุโมงค์ 3 แห่ง และ Rest Area 8 แห่ง  

(3) เส้นทาง MR9 กาญจนบุรี (ด่านเจดีย์สามองค์)-อุบลราชธานี (สะพานมิตรภาพแห่งที่ 6)
ช่วง
นครราชสีมา-อุบลราชธานี ระยะทาง 440 กม. โดยเบื้องต้นกรมทางหลวงคาดว่าการพัฒนา จะประกอบด้วย ด่านเข้า-ออก 10 แห่ง ทางแยกต่างระดับ 9 แห่ง และ Rest Area 8 แห่ง

สำหรับการดำเนินงานในระยะต่อไป กรมทางหลวงจะได้เร่งรัดการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม โดยจะได้ขยายงานศึกษาความเหมาะสมเบื้องต้น ให้ครอบคลุมโครงข่าย MR-MAP ทั้งหมดด้วย

คุณศักดิ์สยาม กล่าวตอนท้ายว่า ได้มีข้อสั่งการโดยกำชับให้ กรมทางหลวงเร่งจัดทำรายละเอียดผลการศึกษาให้มีความชัดเจน โดยให้นำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานภายใน 1 เดือน และจะมีการเชิญประชุมเพื่อเสนอแนวคิด การออกแบบ และจัดทำร่างแผน MR–MAP ก่อนจะนำไป นำเสนอการประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน ในเดือนพฤษภาคม 2564 ต่อไป

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement