“กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค” รวมใจต้านภัยแล้ง” สนับสนุนน้ำประปาฟรีจัดส่งไปพร้อมกับรถบรรทุกน้ำของกรมทางหลวง เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลาย

คุณสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ภัยแล้งที่เกิดขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ ทั่วประเทศประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง  โดยขณะนี้ประชาชนในหลายจังหวัดทั่วทุกภาคเริ่มได้รับผลกระทบเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ำ ซึ่งกรมทางหลวงได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนในความจำเป็นที่ต้องใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคใช้ชีวิตประจำวัน จึงได้ร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาค จัดโครงการ “กรมทางหลวง-การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ซึ่งเป็นปีที่ 16 ของโครงการดังกล่าว

คุณสราวุธ ทรงศิวิไล

โดยความร่วมมือดังกล่าว การประปาส่วนภูมิภาคจะให้การสนับสนุนน้ำประปากับประชาชนผู้ประสบภัยขาดแคลนน้ำในการอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ผ่านหน่วยงานกรมทางหลวง ในสังกัด ประกอบด้วยสำนักงานทางหลวง  18 แห่ง แขวงทางหลวง 104 แห่ง และหมวดทางหลวง  581 แห่ง ซึ่งมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วประเทศที่มีความพร้อมทั้ง ด้านบุคลากร เครื่องจักร ยานพาหนะ และวัสดุอุปกรณ์ ในการช่วยเหลือประชาชนทันท่วงที ในการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยแล้งจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมในการร่วมกันแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ภัยแล้ง ซึ่งประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ และสามารถขอความช่วยเหลือหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement