กรมการขนส่งทางบก เชิญชวนผู้ประกอบการขนส่ง ยื่นคำขออนุญาตประกอบการเดินรถโดยสารประจำทาง หมวด 3 สายที่ 400 ชลบุรี – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ตั้งแต่วันนี้ – 7 กรกฎาคม 2560

การเปิดรับคำขอในเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทางหมวด หมวด 3 สายที่ 400 เส้นทางชลบุรี – ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินรถ โดยใช้รถโดยสารปรับอากาศชั้น 3 จำนวน 2-4 คัน เกินรถขั้นต่ำวันละ 4 เที่ยว (ไป 2 เที่ยว กลับ 2 เที่ยว) อัตราค่าโดยสารตลอดสายคนละ 64 บาท

สำหรับเส้นทางเดินรถเริ่มต้นจากสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดชลบุรี ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 ผ่านอำเภอศรีราชา เมืองพัทยา อำเภอสัตหีบ ถึงแยกบ้าน กม.10 แยกขวาไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3126 ถึงทางแยกเข้า – ออก เขตท่าอากาศยานฯ (ประตูนานาชาติ) แยกซ้ายไปตามเส้นทางในอาณาเขตพื้นที่ของการท่าอากาศยานฯ ไปสิ้นสุดทาง ณ สถานที่จอดรถโดยสารประจำทางท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา ระยะทางตลอดสาย 100 กิโลเมตร

ผู้ประกอบการขนส่งที่สนใจ สามารถยื่นคำขอพร้อมเอกสาร ได้แก่ แผนการบริหารจัดการเดินรถ สภาพของรถ การเป็นเจ้าของรถ แผนด้านมลพิษและสิ่งแวดล้อม สถานที่เก็บซ่อมและบำรุงรักษารถ จุดพักรถต้นทางและปลายทาง แผนการให้บริการ แผนการบริหารจัดการเดินรถ แผนด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับตัวรถและผู้โดยสาร แผนการพัฒนาพนักงานเพื่อให้มีจิตสำนึกในการบริการ และประวัติการประกอบการขนส่งในอดีต (ถ้ามี) รวมทั้งฐานะความมั่นคงของผู้ขอเพื่อประกอบการพิจารณา

สามารถยื่นคำขอหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง 3 ส่วนการขนส่งผู้โดยสารประจำทาง สำนักการขนส่งผู้โดยสาร กรมการขนส่งทางบก โทร.0-2271-8517-8 หรือ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี โทร.0-3828-5261 ในวันและเวลาราชการ

Advertisement