นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) คาดการณ์แนวโน้มปริมาณการจราจรในการเดินทางกลับภูมิลำเนาหรือเดินทางไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดของพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ระหว่างวันที่10 – 16 เมษายน 2564 เพื่อเสนอแนวทางบริหารจัดการเวลาการเดินทางบนถนน ตลอดจนแนะนำและขอความร่วมมือให้พี่น้องประชาชนวางแผนและเหลื่อมเวลาการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะถึงนี้

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลการเดินทาง เพื่อคาดการณ์แนวโน้มปริมาณจราจรในการเดินทางของพี่น้องประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ทั้งในช่วงที่เดินทางออกจากกรุงเทพมหานคร และช่วงที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพมหานคร พบว่า มีปริมาณจราจรในการเดินทางออกจากกรุงเทพฯ สูงถึง 946,133 คันต่อวัน ในช่วงที่มีการเดินทางสูงสุด และมีปริมาณจราจรในการเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ สูงถึง 667,040 คันต่อวัน ในช่วงที่มีการเดินทางสูงสุด ดังนั้น เพื่อเป็นการกระจายปริมาณจราจรบนถนน และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด

สนข. จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนวางแผนการเดินทางล่วงหน้าภายใต้มาตรการ “บ้านใกล้เดินทางออกทีหลัง และเดินทางกลับก่อน” เพื่อกระจายการเดินทางและเหลื่อมเวลาการเดินทางในเส้นทางเข้า – ออกกรุงเทพมหานคร โดยขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือท่องเที่ยวภายในรัศมี 200 กิโลเมตรจากกรุงเทพมหานคร เดินทางออกช่วงระหว่างวันอาทิตย์ที่ 11 หรือวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564 และเดินทางกลับ ช่วงระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 15 หรือวันศุกร์ที่16 เมษายน 2564 โดยสามารถแบ่งเป็นกลุ่มจังหวัดบ้านใกล้ที่จะขอความร่วมมือจำนวน 21 จังหวัด ได้แก่

1.กลุ่มจังหวัดเส้นทางสายเหนือ จำนวน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอยุธยา จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดเพชรบูรณ์

2.กลุ่มจังหวัดเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสระบุรี จังหวัดนครนายก จังหวัดชัยภูมิ และจังหวัดนครราชสีมา

3.กลุ่มจังหวัดเส้นทางสายตะวันออก จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

4.กลุ่มจังหวัดเส้นทางเส้นทางสายตะวันตก จำนวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

อนึ่ง ถ้าหากพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือ ร่วมใจในการวางแผนการเดินทาง และเหลื่อมเวลาการเดินทางภายใต้มาตรการ “บ้านใกล้เดินทางออกทีหลัง และเดินทางกลับก่อน” จะสามารถช่วยลดปริมาณจราจรในช่วงที่ประชาชนเดินทางออกจากกรุงเทพฯ ได้ถึง 75,800 คันต่อวัน ในช่วงที่มีการเดินทางสูงสุด และช่วยลดปริมาณจราจรในช่วงที่ประชาชนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ ได้ถึง 48,300 คันต่อวัน ในช่วงที่มีการเดินทางสูงสุดซึ่งนอกจากเป็นการช่วยกระจายปริมาณจราจรบนถนน และบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดแล้ว ยังสามารถช่วยลดความเหนื่อยล้าของผู้ขับขี่ ลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน รวมทั้งช่วยลดมลภาวะทางอากาศได้อีกด้วย

ทั้งนี้ นายศักดิ์สยามฯ ได้ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้พี่น้องประชาชนรับทราบข้อมูลการเดินทาง และวางแผนการเดินทางล่วงหน้า รวมทั้งเหลื่อมเวลาการเดินทางเพื่อช่วยกระจายปริมาณจราจรบนถนนและบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัด ตลอดจนให้บูรณาการร่วมกันอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชน ในการเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564  “เดินทางสะดวก ปลอดภัย ห่างไกลโควิด” และเน้นย้ำให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement