กรมทางหลวง โดยสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ ได้ทำการจัดตั้งจุดบริการประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 73 แห่ง  เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยบนทางหลวงรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 ซึ่งผู้ใช้ทางสามารถจอดพักผ่อนคลายอิริยาบถ ลดความเมื่อยล้าจากขับรถ ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ประกอบด้วย จุดบริการฯบริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนัก 62 แห่ง และจุดบริการฯบริเวณจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) 11 แห่ง  โดยได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการฯ คอยดูแลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับทางหลวง เช่น สภาพการจราจร แนะนำเส้นทาง บริการน้ำดื่ม ชา กาแฟ ห้องน้ำสะอาด พร้อมพื้นที่จอดพักรถที่กว้างขวางและปลอดภัย ควบคุมดูแลด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และยังมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วพร้อมช่วยเหลือเบื้องต้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมงนอกจากนี้ ยังมีการเปิดช่องทางพิเศษเตรียมระบายการจราจร หากมีการจราจรติดขัดบริเวณหน้าสถานีฯ ในทางหลวงสายหลักที่มีปริมาณการจราจรหนาแน่น โดยการเปิดช่องทางพิเศษให้รถสามารถผ่านสถานีตรวจสอบน้ำหนักฯได้ มี 6 สถานีฯ ดังนี้ 1.สถานีฯบางปะอิน (ขาเข้า) จ.อยุธยา ทล.32 กม.4+150 (ขวาทาง) 2.สถานีฯแก่งคอย (ขาเข้า) จ.สระบุรี ทล.2 กม.15+550 (ขวาทาง) 3.สถานีฯสีคิ้ว (ขาออก) จ.นครราชสีมา ทล.2 กม.93+225 (ซ้ายทาง) 4.สถานีฯโนนสูง (ขาเข้า) จ.นครราชสีมา ทล.2 กม.170+040 (ขวาทาง) 5.สถานีฯโนนสูง (ขาออก) จ.นครราชสีมา ทล.2 กม.169+750 (ซ้ายทาง) และ 6.สถานีฯลำลูกกา (ขาออก) มอเตอร์เวย์ จ.ปทุมธานี ทล.9 กม.32+400 (ขวาทาง)สำหรับจุดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) 11 แห่ง ได้แก่ 1. ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน สระบุรี-มวกเหล็ก กม. 15+550(ขวาทาง) จ.สระบุรี  2. ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย กม. 170+040(ขวาทาง) จ.นครราชสีมา  3. ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน นครราชสีมา-ดอนหวาย กม. 169+750(ซ้ายทาง) จ.นครราชสีมา   4. ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน บ่อท่อง-มอจะบก กม. 93+350(ขวาทาง) จ.นครราชสีมา  5. ทางหลวงหมายเลข 340 ตอน กม.55+207(ต่อเขตแขวงฯปราจีนบุรี) ขวาทาง กม. 82+136(ขวาทาง) จ.นครราชสีมา  6. ทางหลวงหมายเลข 2 ตอน หินลาด-โนนสะอาด กม. 374+700(ซ้ายทาง) จ.ขอนแก่น 7. ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน     ประโคนชัย-จรอกใหญ่ กม. 160+955(ซ้ายทาง) จ.บุรีรัมย์  8. ทางหลวงหมายเลข 214 ตอน ท่าตูม-จอมพระ กม. 146+758(ซ้ายทาง) จ.สุรินทร์  9. ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน เดชอุดม-อุบลราชธานี กม. 398+758(ซ้ายทาง)  จ.อุบลราชธานี 10. ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน วังไผ่-โนนปอแดง กม. 378+650(ขวาทาง) จ.นครสวรรค์ และ 11. ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังครก – เสียบญวณ กม.474+157(ซ้ายทาง) จ.ชุมพร อย่างไรก็ตาม ขอให้ผู้ใช้เส้นทาง ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” หากมีข้อร้องเรียน แจ้งเหตุหรือข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ 1586 กด 5 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement