คุณวิทยา ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า มอบหมาย คุณภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ดำเนินการตรวจสอบและร่วมเคลื่อนย้ายเรือ ในวันที่ 10  เมษายน 2564 เพื่อความปลอดภัยในการเดินเรือของเรือ The Blue Dolphin หมายเลขทะเบียนเรือ 6400-00020 ขนาดความยาว 136.6 ม. กว้าง 21 ม. 7003 ตันกรอส มีเครื่องจักรใหญ่  2 ตัว (6690/6690 กิโลวัตต์) เครื่องไฟฟ้า 3 ตัว บรรทุกรถ10 ลัอ ได้ 80 คัน รถยนต์ส่วนบุคคล 15-20 คัน คนประจำเรือ 30 คน บรรทุกผู้โดยสารได้ 586 คน สมรรถนะ max. Speed ประมาณ 18-20 knots

คุณภูริพัฒน์ ธีระกุลพิศุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ เปิดเผยว่า ได้ควบคุมการเคลื่อนย้ายเรือ The Blue Dolphin จากจุดทิ้งสมอแหลมฉบังเพื่อเดินทางไปท่าเทียบเรือจุกเสม็ด สัตหีบ ชลบุรี อย่างใกล้ชิด โดยเรือมีแผนกำหนด ETA ถึง 1200 น. ด้วยความเร็ว 15 knots เพื่อรับนำร่องนำเรือเข้าเทียบท่าเรือจุกเสม็ด พร้อมกับประสาน Sriracha VTS ติดตามเรือจนถึงจุดหมายปลายทาง และได้ตรวจสอบความปลอดภัยและความพร้อมของเรือด้านต่าง ๆ ดังนี้

 1. ระบบอุปกรณ์/เครื่องช่วยด้านการเดินเรือใช้งานได้ปกติ
 2. ระบบเครื่องจักรใหญ่/เครื่องไฟฟ้า/อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้ดี
 3. ระบบอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารใช้งานได้ดี
 4. ระบบอุปกรณ์เครื่องช่วยชีวิต rescued boat 1 ลำ life rafts 50 คน 12 ลูก life rafts 25 คน 2 ลูก เสื้อชูชีพ 727 ตัว มีครบและใช้งานได้ดี
 5. ระบบถังดับเพลิง มีระบบ co2 /chemical/foam และสายน้ำดับเพลิง 46 เส้น มีครบตามกำหนดและใช้งานได้ดี
 6. ระบบการประชาสัมพันธ์/ป้ายสัญลักษณ์ต่างๆ/วีดีโอเพื่อสาธิตการปฏิบัติของผู้โดยสารขณะอยู่บนเรือมีการทำเป็น 4 ภาษา ไทย/อังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น
 7. ระบบจัดการรถและผู้โดยสาร จัดพื้นที่สำหรับรับรถ/อุปกรณ์รัดตรึง lashings gears มีการจัดเตรียมครบถ้วนและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
 8. ระบบป้องกันโรคโควิด-19 เรือมีการวางมาตรการและจัดจุดการคัดกรองอุณหภูมิ/วางเจลแอลกอฮอล์ กำหนดให้ทุกคนต้องใส่หน้ากาก เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 กับผู้โดยสาร
 9. ระบบ ISM ของบริษัทมีการกำหนดให้กัปตันสามารถตัดสินใจไม่นำเรือออกกรณีที่มีพายุหรือคลื่นลมแรงได้ และแจ้งผู้ใช้บริการทราบ เรือลำนี้มีการติดตั้งเครื่องมือกันโคลง(stabilizer ) ไว้ด้วย สภาพใช้งานได้ดี และมีแผนเผชิญเหตุ/แผนอพยพ มีกำหนดซ้อมแผนทุกเดือน
 10. ระบบสิ่งอำนวยความสะดวก ห้องพักผู้โดยสาร 5 เกรด /ที่นั่ง 2 เกรด/ห้องอาหาร/ตู้กดอาหาร น้ำดื่ม/แคปซูลนอน/มินิมาร์ท สภาพเรียบร้อย
 11. ระบบการกำกับความปลอดภัยในการเดินเรือของกรมเจ้าท่า เรือต้องมีการรายงานการเข้า/ออก กับศูนย์ VTS และติดตามเรือตลอดเส้นทางการเดินเรือ ประสาน ศรชล. และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้สามารถเข้าช่วยเหลือเผชิญเหตุได้ทันที หากมีกรณีฉุกเฉิน

ทั้งนี้ เรือ The Blue Dolphin มีแผนการเดินเรือในเส้นทางระหว่างจังหวัดชลบุรี – จังหวัดสงขลา โดยออกเดินทางจากท่าเรือพาณิชย์สัตหีบไปยังจังหวัดสงขลา และจะขยายเส้นทางเชื่อมโยงเข้ากับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในระยะต่อไปการคมนาคมขนส่งทางน้ำในเส้นทางดังกล่าว จะเป็นประโยชน์ในการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor, EEC เข้ากับระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (Southern Economic Corridor, SEC ช่วยเพิ่มศักยภาพของการขนส่งทางน้ำ ลดต้นทุนและอุบัติเหตุจากการขนส่งทางบก และลดปัญหามลพิษฝุ่นละออง PM ๒.๕ อันจะเป็นประโยชน์ทั้งในด้านการขนส่งและการท่องเที่ยวทางทะเลได้อย่างยั่งยืนต่อไป

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement