สายการบินเอมิเรตส์กับประกาศล่าสุดเกี่ยวกับนโยบายการจองบัตรโดยสารของสายการบิน ที่พร้อมสร้างความมั่นใจและมอบความคล่องตัวแก่ลูกค้า เพื่อการวางแผนการเดินทางที่สะดวกสบายและยืดหยุ่นยิ่งขึ้น

ลูกค้าที่ถือบัตรโดยสารที่ออกก่อนวันที่ 30 กันยายน 2563 สำหรับเดินทางก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถสำรองที่นั่งเพื่อเดินทางในวันใดก็ได้ภายใน 36 เดือน ซึ่งเป็นการขยายกำหนดเวลาออกไปอีก 12 เดือนจากนโยบายเดิม

สำหรับลูกค้าที่ถือบัตรโดยสารที่ออกหลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สำหรับเดินทางก่อนวันที่ 31 ธันวาคม 2564 สามารถใช้บัตรที่มีอยู่เพื่อเดินทางในวันใดก็ได้ภายใน 36 เดือน นับจากวันที่สำรองบัตรโดยสาร

ลูกค้าจะได้รับการงดเว้นค่าธรรมเนียมในการออกบัตรโดยสารใหม่ รวมถึงสามารถขอคืนเงินในบัตรโดยสารที่ยังไม่ได้ใช้งาน รวมถึงบัตรกำนัลโดยไม่มีค่าปรับ

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ถือบัตรโดยสารที่ออกโดยสายการบิน ไม่ว่าจะเป็นจากเว็บไซต์ emirates.com หรือผ่านทางแผนกสำรองที่นั่งและบัตรโดยสารของสายการบิน จะได้รับการขยายช่วงเวลาเดินทางบนบัตรโดยสารโดยอัตโนมัติ สำหรับลูกค้าที่ซื้อบัตรโดยสารผ่านตัวแทนการท่องเที่ยว จะต้องติดต่อตัวแทนจำหน่ายเพื่อออกบัตรโดยสารใหม่ก่อนวันหมดอายุ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการสำรองที่นั่งใหม่ของเอมิเรตส์ สามารถติดตามได้ที่ https://www.emirates.com/ae/english/help/covid-19/ticket-options/

ประกันภัยการเดินทางที่ครอบคลุมหลากหลายความเสี่ยง

เอมิเรตส์เป็นสายการบินแรกที่มอบประกันภัยการเดินทางที่ครอบคุลมหลากหลายความเสี่ยงทั่วโลกสำหรับผู้โดยสารทุกคน ทั้งนี้เพื่อมุ่งให้ลูกค้าคนสำคัญสามารถเดินทางได้อย่างสบายใจ สายการบินได้ขยายบริการประกันภัยออกไปอย่างต่อเนื่องโดยมีมีกำหนด จากเดิมหมดอายุภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement