เมื่อวันที่ 22 เมษายน 64 ที่ผ่านมา ขสมก. ส่งหนังสือชี้แจงมายังสื่อมวลชน กรณีมีพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 142 ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีใจความ ว่า

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม  ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ ของพนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 142 เพศชาย อายุ 29 ปี (ปฏิบัติหน้าที่ขับรถโดยสารช่วงกะเช้า) โดยพนักงานคนดังกล่าว ได้รับประทานอาหารกับหลานสาว ภายหลังทราบว่า หลานสาวเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) จึงได้กักตัวอยู่ที่บ้าน ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 และเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 ได้ไปตรวจหาเชื้อฯ ณ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้าน โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ได้นำรถมารับพนักงานไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ในวันที่ 22 เมษายน 2564 องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 3จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้

1.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร

และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้ง ซึ่งอุณหภูมิร่างกายของพนักงาน ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 เมษายน 2564 อยู่ที่ 36.5 องศาเซลเซียส

โดยไทม์ไลน์ของพนักงานสรุปได้ ดังนี้

 วันที่ 11 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 142 หมายเลข 3–70433 ตั้งแต่เวลา 11.05 – 19.05 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 12 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 142 หมายเลข 3–70433 ตั้งแต่เวลา 07.20 – 15.20 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 13 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 142 หมายเลข 3 – 70412 ตั้งแต่เวลา 05.50 – 13.10 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 14 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 142 หมายเลข 3 – 70434 ตั้งแต่เวลา 04.55 – 11.30 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 15 เมษายน 2564 ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารปรับอากาศ สาย 142 หมายเลข 3–70416 ตั้งแต่เวลา 03.25 – 09.45 น. หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 16 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์  เมื่อเวลา 12.00 น. พนักงานได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวันกับหลานสาว ณ ร้าน Hot Pot สาขาโฮมโปร Market Village สุวรรณภูมิ 

วันที่ 17 เมษายน 2564  ได้รับแจ้งว่าหลานสาว คนที่ไปรับประทานอาหารกลางวันด้วย เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 เป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงแจ้งหัวหน้างานเพื่อขออนุญาตกักตัวอยู่ที่บ้าน

วันที่ 18  เมษายน 2564  กักตัวอยู่ที่บ้าน

วันที่ 19 เมษายน 2564  กักตัวอยู่ที่บ้าน

วันที่ 20 เมษายน 2564 เดินทางไปที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ว่าเป็นผู้ติดเชื้อฯ  โดยเจ้าหน้าที่ฯ ให้พนักงานรอรถพยาบาลไปรับที่บ้านในวันรุ่งขึ้น

วันที่ 22 เมษายน 2564  เจ้าหน้าที่นำรถพยาบาล มารับพนักงานไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

3.พนักงานขับรถโดยสารปรับอากาศ สาย 142 คนดังกล่าว ได้รับเชื้อฯ จากหลานสาวในวันที่16 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของพนักงาน โดยพนักงานไม่ได้มาทำงานตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2564 เพื่อกักตัวอยู่ที่บ้าน หลังจากทราบว่าหลานสาวเป็นผู้ติดเชื้อฯ  ดังนั้น จึงไม่ส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการ 

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

👉 คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นของ ขสมก. ต่อได้ที่นี่👈

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement