เมื่อวันที่ 22 เม.ย.64 ที่ผ่านมา มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และตัวแทนประชาชนได้ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ในการคัดค้านรัฐบาล กรณีเซ็นสัญญาต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวเป็นเวลา 38 ปี โดยให้ผู้โดยสารรับภาระค่าโดยสาร 65 บาทต่อเที่ยว และเรียกร้องการปฏิรูประบบรถไฟฟ้ามวลชนและรถใต้ดินทั้งระบบให้เป็นระบบเดียว ทำระบบตั๋วร่วมใบเดียวใช้ได้ทุกสาย และในราคาที่ประชาชนทุกคนจ่ายได้ คือ 25 บาท หรือสูงสุดไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าแรงขั้นต่ำ

จากการเปิดรับฟังความคิดเห็นคนกรุงเทพฯ และปริมณฑล และจากการรวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนการคัดค้านรัฐบาลเซ็นสัญญาต่อสัมปทานรถไฟฟ้าสายสีเขียวกว่าแปดพันคน ของสภาองค์กรของผู้บริโภค ได้ข้อสรุปว่า คนกรุงเทพฯ และปริมณฑลเรียกร้องให้รัฐบาลหยุดการเซ็นสัญญา ปฏิรูประบบรถไฟฟ้าทุกสายให้เป็นการขนส่งมวลชนอย่างแท้จริง ด้วยการทำระบบตั๋วร่วม และทำราคาให้ผู้โดยสารสามารถใช้บริการได้ทุกวันโดยไม่ต้องแบกภาระราคาที่ประชาชนจ่ายได้จริง มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค และ สภาองค์กรของผู้บริโภค จึงเรียกร้องรัฐบาลให้รับฟังเสียงของประชาชนส่วนรวม โดยมีข้อเสนอ ดังนี้

1.ยุติการต่อสัมปทานสายสีเขียว

2.หาวิธีการทำสัญญาหรือต่อสัมปทานที่เหมาะสมกับระบบขนส่งสาธารณะ ที่ให้สาธารณะชนเข้าถึงได้

3.พิจารณาข้อเสนอสภาผู้บริโภค ราคารถไฟฟ้าสีเขียว 25 บาทตลอดสาย

4.บูรณาการระบบรถไฟฟ้าทั้งระบบให้เป็นระบบเดียว ที่ไม่สร้างความยุ่งยากให้แก่ผู้ใช้

5.พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะหารายได้จากมูลค่าที่ดินสิ่งก่อสร้างและธุรกิจรอบ ๆ สถานีรถไฟฟ้าเพื่อนำเงินมาอุดหนุนค่าใช้จ่ายของรถไฟฟ้า

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ และ สภาฯ ผู้บริโภค ยืนยันว่ารัฐบาลต้องยึดมั่นในหลักการการจัดบริการขั้นพื้นฐานที่ประชาชนเข้าถึงได้จริง ในราคาที่จ่ายได้จริงโดยคำนึงถึงค่าครองชีพของประชาชน เนื่องจากปัจจุบันมีปัญหาเรื่องหนี้ครัวเรือนที่สูงมากอยู่แล้ว

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement