วันนี้ ( 26 เมษายน 64) ขสมก. ส่งหนังสือชี้แจงมายังสื่อมวลชน กรณีมีเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล เขตการเดินรถที่ 6 ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีใจความ ว่า

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม  ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

 แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. เจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล เขตการเดินรถที่ 6 เพศชาย อายุ 53 ปี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่เขตการเดินรถที่ 6 อู่บรมราชชนนี ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาเมื่อเวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานดังกล่าวเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้รออยู่ที่บ้าน โดยจะนำรถพยาบาลมารับไปรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 26 เมษายน 2564

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 6 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้

1.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำงาน และล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง โดยไทม์ไลน์ของพนักงาน
ผู้ติดเชื้อฯสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 11 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 12 – 13 เมษายน 2564 อาศัยอยู่ที่บ้านพัก ตั้งอยู่ที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล ขณะพักอาศัยอยู่ที่บ้านพัก ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวที่อื่น

วันที่ 14 เมษายน 2564 เดินทางกลับที่พักอาศัยในกรุงเทพฯ และพักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน

วันที่ 15 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี ต่อมาเวลา 09.00 น. เดินทางไปอู่ไร่ขิง เวลา 11.00 น. เดินทางกลับอู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้านในเวลา 13.00 น.

วันที่ 16 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี และเดินทางกลับบ้านในเวลา 16.30 น.

วันที่ 17 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ เวลา 17.30 น. เดินทางไปรับช่าง
ซ่อมเครื่องยนต์ จำนวน 3 คน ณ อู่ซ่อมรถยนต์ ตั้งอยู่ที่บริเวณถนนพรานนก ต่อมาเวลา 20.30 น. เดินทางไป
ซื้อของที่โฮมโปร สาขาเพชรเกษม เวลา 23.00 น. เดินทางไปส่งช่างซ่อมเครื่องยนต์ที่อู่ซ่อมรถ และกลับ
ถึงบ้าน ในเวลา 24.00 น.

วันที่ 18 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี เวลา 15.00 น. เดินทางไปสอบพยาน ณ ร้านอัดรูป มาสเตอร์ ฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาลาดพร้าวและเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 16.30 น.

วันที่ 20 – 22 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนีและเดินทางกลับบ้านในเวลา 16.30 น.

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 06.30 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่บรมราชชนนี เวลา 08.30 น. พนักงานเริ่มมีไข้ ต่อมาเวลา 10.00 น. พนักงานมีไข้ขึ้นสูง จึงขออนุญาตหัวหน้างานเดินทางกลับบ้าน  

วันที่ 24 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ เวลา 12.30 น. เดินทางไปพบแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และเดินทางกลับบ้าน ในเวลา 15.20 น.

วันที่ 25 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ เวลา 08.30 น. เดินทางไปที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
เวลา 10.30 น. เข้ารับการตรวจหาเชื้อฯ และเดินทางกลับบ้าน หลังจากได้รับการตรวจหาเชื้อแล้วเสร็จ ระหว่างทางได้แวะรับประทานอาหาร ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวนายเอก วัดศาลาแดง ต่อมาเวลา 20.30 น. เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้าน โดยจะนำรถพยาบาลมารับ
ไปรักษาตัวที่ศูนย์ฯ ในวันที่ 26 เมษายน 2564

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. รถพยาบาลมารับพนักงานไปรักษาตัว
ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

3.ผู้ติดเชื้อเป็นเจ้าหน้าที่งานบริหารงานบุคคล จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด
นอกจากนี้ องค์การได้ทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในรถยนต์ส่วนกลาง ของเขตการเดินรถที่ 6รวมถึงห้องทำงาน และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำการ

4.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ให้พนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงาน
ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

👉 คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นของ ขสมก. ต่อได้ที่นี่👈

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement