กรมเจ้าท่า สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 โดยนายกฤษณะ  เกตุแก้ว หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืช จังหวัดชัยนาท นำเรือเจ้าท่าผ.4,ผ.401,ผ.402,ผ.403 เข้าพื้นที่บริเวณแม่น้ำเจ้าพระยาตำบลธรรมมูล ตำบลบ้านกล้วย อำเมือง จังหวัดชัยนาท เพื่อขจัดปัญหาผักตบชวาหนาแน่นบริเวณดังกล่าว โดยดำเนินการกำจัดผักตบชวา บริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยา

ซึ่งปัจจุบันมีการสะสมตัว ปริมาณ 35,000 ตัน อย่างเร่งด่วน เนื่องจากมีจำนวนผักตบชวาและวัชพืชไหลลงมาสะสมบริเวณหน้าเขื่อนเป็นจำนวนมาก โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 2 มีนาคม 2564 มีเป้าหมายในการเก็บผักตบชวาให้ได้ปริมาณ 300 ตันต่อวัน ซึ่งกรมเจ้าท่า ได้ดำเนินการกำจัดผักตบชวาร่วมกับ กรมชลประทาน และกรมโยธาธิการและฝังเมือง ได้รวม 1,000 ตันต่อวัน เป็นการป้องกันการไหลของผักตบชวามายังบริเวณเหนือเขื่อนเจ้าพระยาที่มีมากกว่า 30,000 ตัน

ทั้งนี้ สำนักพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 2 จะเร่งดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2564 เพื่อลดปัญหาผักตบชวาหนาแน่น ส่งผลให้น้ำเน่าเสีย ให้แก่ประชาชนผู้ใช้น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค  และการสัญจรทางน้ำ เกิดความสะดวกสบาย

อย่างไรก็ดี กรมเจ้าท่าพร้อมพัฒนาแหล่งน้ำควบคู่ไปกับการดำเนินการกำจัดผักตบชวาตามเป้าหมาย เพื่อให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด

โดย…ยกล้อ

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement