ปัจจุบันนี้ตลาดของรถทัวร์เพื่อรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ถือว่าเริ่มสดใส มีผู้โดยสารเพิ่มมากขึ้น จนงานเริ่มเต็มขาดอีกเพียงนิดหน่อยเท่านั้น หากเป็นไปดังที่รัฐบาลคาดไว้ว่าตลาดนักท่องเที่ยวปีนี้จะมากถึง 32 ล้านคน ก็จะช่วยสร้างรายได้ให้กับประเทศได้มากทีเดียว

แต่ก่อนหน้านี้ เมื่อประมาณปี 2559 ที่ผ่านมา ธุรกิจรถทัวร์ถือได้ว่าซบเซาเป็นอย่างมาก เพราะมีตลาดศูนย์เหรียญ ธุรกิจของคนจีนที่มาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทย ได้ให้เมืองไทยเป็นเพียงสถานที่พักผ่อนเท่านั้น แต่ธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงแรมที่ใช้พัก ร้านอาหาร ร้านขายจิวเวอรี่และของฝาก รวมทั้งธุรกิจรถทัวร์เพื่อเดินทางก็เป็นของคนจีนทั้งหมด ถือว่าเป็นการแย่งธุรกิจของคนไทยไปทำเองทั้งหมด

และเมื่อต้นปี 2560 ที่ผ่านมา ก็ยังมีธุรกิจศูนย์เหรียญที่เหลืออยู่บ้างประปลายและมีแนวโน้มที่จะขยายตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีก แต่ด้วยฝีมือของทางรัฐบาลได้ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่ร้ายแรงขึ้นอีก จึงได้ปราบปรามให้สิ้นซากเพื่อธุรกิจรถทัวร์ของคนไทยจะได้กลับมาเติบโตเหมือนเดิม

คุณวสุเชษฐ์ โสภณเสถียร ที่ปรึกษานายกสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย (สปข.) เปิดเผยว่า ด้วยความห่วงใยในความอยู่รอดของบรรดาสมาชิก สปข. จึงยังให้คำปรึกษาและคอยชี้แจงความเป็นจริงให้กับหน่วยงานของรัฐบาล เพื่อที่จะได้แก้ไขไปให้ถูกทาง จึงได้เข้าพบกับอธิบดีของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อชี้แจงถึงความเดือดร้อนที่บรรดาสมาชิกได้รับตลอดมา

อย่างเรื่องที่รถทัวร์ต้องติด GPS เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะเป็นการบังคับให้ผู้ขับรถจะต้องใช้ความเร็วในการขับขี่ไม่เกิน 90 กิโลเมตร/ชั่วโมง หากทำผิดต้องเสียค่าปรับถึง 1,000 บาท และปรับเจ้าของธุรกิจอีก 5,000 บาท แต่ก็มีความผิดพลาดของระบบคอมพิวเตอร์ที่รายงานว่าใช้ความเร็วสูงถึง 172 กิโลเมตร/ชั่วโมง ทั้ง ๆ ที่ความเป็นจริงแล้วไม่สามารถเป็นไปได้เลย ซึ่งเรื่องนี้ทางกรมการขนส่งทางบกรับปากว่าจะหาทางแก้ไขให้

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องที่บรรดาสมาชิกจะต้องให้ความสำคัญและใส่ใจเป็นอย่างมาก คือ คุณภาพของรถทัวร์จะต้องมีมาตรฐานระดับสูง อุปกรณ์ทุกอย่างทั้งภายในและภายนอกตัวรถจะต้องใช้งานได้เป็นอย่างดี สามารถนำนักท่องเที่ยวไปสู่จุดหมายปลายทางได้ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

อีกทั้งมาตรฐานการขับรถโดยสารจะต้องมีการพัฒนาให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้งานอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่มีเพิ่มขึ้นในรถโดยสารรุ่นใหม่ได้ รวมถึงต้องมีมารยาทเอาใจใส่ผู้โดยสารเหมือนกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อที่ผู้โดยสารจะได้มีความสนิทใจและไว้ใจว่าในการเดินทางครั้งนี้จะมีความปลอดภัยระดับสูง

Advertisement