กรมทางหลวงชนบท เตรียมรับมืออุทกภัย ทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ พร้อมตัดหญ้าและกำจัดวัชพืช บริเวณถนนในพื้นที่ จ.กาฬสินธุ์

กรมทางหลวงชนบท โดยแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์และหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในสังกัด จัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำข้างทาง พร้อมตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ จำนวน 4 สายทาง ได้แก่

– ถนนทางหลวงชนบทสาย  กส.2025 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12-อำเภอห้วยเม็ก อำเภอยางตลาด, ห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

– ถนนทางหลวงชนบทสาย กส.4039 แยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2268-บ้านคำครึ่ง อำเภอหนองกุงศรี, กระนวน จังหวัดกาฬสินธุ์

– ถนนทางหลวงชนบทสาย กส.3007 แยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 -อำเภอนามน อำเภอสมเด็จ, นามน จังหวัดกาฬสินธุ์

– ถนนทางหลวงชนบทสาย กส.4028 แยก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2336-บ้านหนองแคน อำเภอนามน, ดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์

เพื่อเตรียมรองรับสถานการณ์อุทกภัย ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายปฐม เฉลยวาเรศ อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ที่ได้สั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมดำเนินการทำความสะอาดช่องทางระบายน้ำ ตัดหญ้า กำจัดวัชพืชที่ขวางทางระบายน้ำ ท่อลอด สะพาน รวมถึงตัดแต่งกิ่งไม้ในเขตทางหลวงชนบท เพื่อป้องกันกิ่งไม้ตกหล่น หักโค่น เมื่อเกิดพายุ หรือลมพัดรุนแรง เพื่ออำนวยความสะดวกปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement