ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)  กล่าวว่า ได้รับแจ้งจาก นายสถานีเดินรถภูเก็ต ว่า เมื่อวานนี้ (26 เม.ย.64) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ตแห่งที่ 2 เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งนับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดฯ บขส. ได้เพิ่มมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 รวมทั้งได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาดสถานีขนส่งผู้โดยสารทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความปลอดภัย มั่นใจเต็ม 100 % ให้ผู้ใช้บริการ

สำหรับเส้นทางกรุงเทพฯ -ภูเก็ต ปัจจุบัน บขส.เปิดให้บริการ วันละ 2 เที่ยววิ่ง โดยรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (ถนนบรมราชชนนี) เที่ยวไป เวลา 16.30 น. , เที่ยวกลับ (ภูเก็ต) เวลา 16.30 น. ส่วนเส้นทางหมอชิต 2 -ภูเก็ต เปิดให้บริการ วันละ 2 เที่ยววิ่ง โดยรถออกจากสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) เที่ยวไป เวลา 18.20 น. ,เที่ยวกลับ (ภูเก็ต) รถออกเวลา 18.04 น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวด้วยว่า บขส. มีความห่วงใยผู้ใช้บริการที่มีความจำเป็นต้องเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะในช่วงเวลานี้ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข

(D-M-H-T-T-A) อย่างเคร่งครัด อาทิ เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง รวมทั้งขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารและประกาศเข้าพื้นที่ของแต่ละจังหวัดก่อนออกเดินทางด้วย สอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติม ได้ที่ Call center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

 

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement