วันนี้ ( 28 เมษายน 64) ขสมก. ส่งหนังสือชี้แจงมายังสื่อมวลชน กรณีมีพนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดาสาย 145 ติดเชื้อโควิด-19 โดยมีใจความ ว่า

ตลอดระยะเวลาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ที่ผ่านมาองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ กระทรวงคมนาคม  ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวซึ่งเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัดมาโดยตลอด

แต่ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ขออภัยที่ต้องแจ้งให้ทราบว่า เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมุทรปราการ ได้นำรถพยาบาลมารับพนักงานเก็บค่าโดยสารรถธรรมดา สาย 145 เพศหญิง อายุ 52 ปี (ปัจจุบันองค์การให้พนักงานดังกล่าว ปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน) เพราะว่าพนักงานเป็นโรคไตวายระยะสุดท้าย) พร้อมบุคคลในครอบครัว จำนวน 6 คน ไปกักตัว
ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เนื่องจากเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าหลานสาว (1 ใน 6 ของบุคคลในครอบครัว) เป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ต่อมาเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลฯ ได้แจ้งให้ทราบว่าพนักงาน และทุกคนในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อฯ

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 3 จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้

1.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำงาน และล้างมือ
ด้วยเจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง โดยไทม์ไลน์ของพนักงาน
ผู้ติดเชื้อฯสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 12 เมษายน 2564 เวลา 06.00 น. พนักงานพร้อมครอบครัว เดินทางไปพักผ่อนที่
หาดบางแสน จังหวัดชลบุรี และเดินทางกลับที่พักอาศัย ในเวลา 17.00 น.

วันที่ 13 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. พนักงานพร้อมครอบครัว เดินทางไปพักผ่อนที่ฟาร์มจระเข้ จังหวัดสมุทรปราการ และเดินทางกลับที่พักอาศัย ในเวลา 15.00 น.

วันที่ 14 เมษายน 2564 พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน

วันที่ 15 เมษายน 2564 พักผ่อนอยู่ที่บ้านไม่ได้ไปไหน  โดยหลานสาวเริ่มมีอาการไอ

วันที่ 16 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 17 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน โดยหลานสาวเริ่มมีไข้

วันที่ 18 เมษายน 2564 เวลา 06.00 – 12.00 น. พนักงานทำงานด้านเอกสารในห้องทำงาน ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน) กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 06.00 – 12.00 น. พนักงานทำงานด้านเอกสารในห้องทำงาน ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน) กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 หลังเลิกงานได้เดินทางไปฟอกไต
ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 06.00 – 12.00 น. พนักงานทำงานด้านเอกสารในห้องทำงาน ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน) กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 06.00 – 12.00 น. พนักงานทำงานด้านเอกสารในห้องทำงาน ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน) กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 หลังเลิกงานได้เดินทางไปฟอกไต
ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ

วันที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 06.00 – 12.00 น. พนักงานทำงานด้านเอกสารในห้องทำงาน ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน) กลุ่มงานปฏิบัติการเดินรถ 3 เขตการเดินรถที่ 3 หลังเลิกงานได้กลับที่พักอาศัยทันที

วันที่ 23 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 24 เมษายน 2564 พนักงานพาหลานสาวไปตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ  เมื่อพนักงานเดินทางกลับมาถึงที่พักอาศัย เริ่มมีอาการไข้

วันที่ 25 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ แจ้งให้ทราบว่าหลานสาว
ของพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานและทุกคนในครอบครัวกักตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อรอรถพยาบาลรับไปรักษา

วันที่ 26 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ นำรถพยาบาลมารับพนักงาน
และทุกคนในครอบครัวไปกักตัว  พร้อมตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ที่โรงพยาบาล

วันที่ 27 เมษายน 2564 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสมุทรปาการ แจ้งให้ทราบว่าพนักงานและทุกคนในครอบครัวเป็นผู้ติดเชื้อฯ ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล3.ผู้ติดเชื้อปฏิบัติหน้าที่ช่วยงานธุรการ ณ อู่แพรกษา (บ่อดิน) จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร
แต่อย่างใด นอกจากนี้ องค์การได้ทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในห้องทำงาน และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำการ

4.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ให้พนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงาน
ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

 ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

👉 คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นของ ขสมก. ต่อได้ที่นี่👈

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement