กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ดำเนินการโครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 สาย ชุมพร – ระนอง ตอน 4 ตั้งอยู่ในพื้นที่ อ.กระบุรี จ.ระนอง ระหว่าง กม.513+300 ถึง กม.545+750 รวมระยะทาง 32.450 กิโลเมตร เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้กับผู้ใช้เส้นทางระหว่างจังหวัดชุมพรและระนองมากขึ้น

ทางหลวงหมายเลข 4  หรือ ถนนเพชรเกษม เป็นทางหลวงเชื่อมโยงภาคใต้ จากกรุงเทพมหานครถึงอำเภอสะเดา จ.สงขลา เป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและโลจิสติกส์เชื่อมโยง 14 จังหวัดในภาคใต้ ทำให้มีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง กรมทางหลวงจึงดำเนินการบูรณะปรับปรุงทางหลวงสายดังกล่าวมาโดยตลอดเพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ทาง โดยได้รับบูรณะปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่อง ดำเนินการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) จนล่าสุดได้รับการปรับปรุงอีกครั้งตามแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงเชื่อมต่อระบบขนส่ง

โครงการก่อสร้างขยายทางหลวงหมายเลข 4 สาย ชุมพร – ระนอง รวมระยะทาง 102.52 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ 4 ตอน เหลืออีก 1 ตอน ระยะทาง 17.75 กิโลเมตร อยู่ระหว่างการก่อสร้าง มีความคืบหน้าร้อยละ 58 คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2564 

สำหรับโครงการก่อสร้างสาย ชุมพร – ระนอง ตอน 4 อยู่ในพื้นที่ อ.กระบุรี จ.ระนอง  มีลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ ด้านละ 2 ช่องจราจร) กว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้าง 2.5 เมตร รวมความกว้างคันทาง 19 เมตร ผิวจราจรเป็นแอสฟัลท์คอนกรีต มีก่อสร้างสะพาน 14 จุด ดำเนินการแก้ไขจุดเสี่ยงอันตรายด้วยการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดกลับรถและบริเวณทางแยก ปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อลดปัญหาน้ำท่วม การชะล้างและพังทลายของหน้าดิน รวมทั้งแก้ไขปัญหาดินถล่มด้วย งบประมาณ 1,310,200,000 บาท

เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จ ประชาชนสามารถใช้เส้นทางคมนาคมได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ร่นระยะเวลาในการเดินทางเพิ่มศักยภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคใต้เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน อีกทั้งสนับสนุนให้เกิดการลงทุน การท่องเที่ยว ทำให้เศรษฐกิจภายในพื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง และจังหวัดใกล้เคียง ส่งผลดีต่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนและประเทศต่อไป

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement