องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ส่งหนังสือชี้แจงสื่อมวลชน เนื่องจากเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. พนักงานเติมน้ำมันเชื้อเพลิงรถโดยสาร เพศหญิง อายุ 59 ปี ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ ณ อู่มีนบุรีได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ต่อมาเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลได้แจ้งให้ทราบว่า พนักงานคนดังกล่าว เป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้าน โดยจะนำรถพยาบาลมารับพนักงาน ไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานีในเวลา 24.00 น.

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว จากผู้อำนวยการเขตการเดินรถที่ 2
จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดังต่อไปนี้

1.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้มีการแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อแจ้งรายละเอียดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) (ตามแนวทางปฏิบัติกรณีพบผู้ติดเชื้อฯ) โดยได้ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุข

2.พนักงานผู้ติดเชื้อได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะทำงาน และล้างมือด้วย
เจลแอลกอฮอล์ รวมทั้ง มีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง โดยไทม์ไลน์ของพนักงาน
ผู้ติดเชื้อฯสรุปได้ ดังนี้

วันที่ 14 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. เดินทางไปทำงาน ณ อู่มีนบุรี และเดินทางกลับบ้านในเวลา 13.00 น.

วันที่ 15 – 16 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 17 – 20 เมษายน 2564 พนักงานหยุดชดเชย จากการทำงานในวันหยุด โดยพนักงาน
พักอาศัยอยู่ที่บ้าน ไม่ได้ออกไปไหน

วันที่ 21 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน

วันที่ 22 – 23 เมษายน 2564 วันหยุดประจำสัปดาห์ พนักงานพักอาศัยอยู่ที่บ้าน

วันที่ 24 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน หลังจากได้รับทราบข่าวว่าพบผู้ติดเชื้อฯในที่ทำงานของบุตรสาว

วันที่ 25 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้าน

วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 05.00 น. เดินทางไปที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และเดินทางกลับบ้านในเวลา 09.00 น.

วันที่ 27 เมษายน 2564 พนักงานลาหยุดเพื่อกักตัวอยู่ที่บ้าน

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 08.00 น. เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ได้แจ้ง
ให้ทราบว่าพนักงานเป็นผู้ติดเชื้อฯ จึงให้พนักงานรออยู่ที่บ้าน โดยจะนำรถพยาบาลมารับพนักงานไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ในเวลา 24.00 น.

3.ผู้ติดเชื้อเป็นพนักงานเติมน้ำมันเชื้อเพลิง จึงไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสารแต่อย่างใด
นอกจากนี้ องค์การได้ทำการฉีดพ่นทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคบริเวณโดยรอบสถานีเติมน้ำมันของอู่มีนบุรี
และบริเวณโดยรอบสถานที่ทำการ

4.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ให้พนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับพนักงานผู้ติดเชื้อฯ หยุดงาน
ไปพบแพทย์ เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) หากได้ผลเป็นประการใดจะแจ้งให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ การสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะปฏิบัติหน้าที่บนรถโดยสาร การล้างทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์  การฉีดพ่นทำความสะอาดภายในรถโดยสารด้วยแอลกอฮอล์ ทั้งก่อนและหลังนำรถออกวิ่งให้บริการ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการเดินทาง

👉 คลิ๊กเพื่ออ่านข่าวอื่นของ ขสมก. ต่อได้ที่นี่👈

โดย…น้าเช

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement