กรมทางหลวง-กระทรวงคมนาคม ห่วงใยประชาชนเดินหน้าเสิร์ฟน้ำประปากว่า 9 แสนลิตรอย่างต่อเนื่องในทุกสถานการณ์จนกว่าภัยแล้งจะคลี่คลายตามนโยบายรัฐบาล

คุณสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งอย่างต่อเนื่อง โดยได้มอบหมายให้กรมทางหลวงดำเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิด โดยกรมทางหลวงและหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ ทั้งสำนักงานทางหลวง 18 แห่ง แขวงทางหลวง 104 แห่ง และหมวดทางหลวง  581 แห่ง ยังคงร่วมมือกับการประปาส่วนภูมิภาคเดินหน้าบรรเทาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคที่เกิดจากปัญหาภัยแล้งแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนทั่วประเทศ ตามโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาครวมใจต้านภัยแล้ง”

แม้ในช่วงนี้จะอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แต่การช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน จึงได้กำกับให้เจ้าหน้าที่ที่ออกไปปฏิบัติงานปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันโรค (D-M-H-T-T-A) ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด โดยสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา มีเจลแอลกอฮอร์ติดตัว มีการตรวจวัดอุณหภูมิก่อนการปฏิบัติหน้าที่ หมั่นล้างมือ และรักษาระยะห่างระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและระหว่างประชาชน

ทั้งนี้ ล่าสุดให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแล้วจำนวน 15 จังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 262 ครัวเรือน และ 1,077 ราย  รถบรรทุกน้ำจำนวน 810 คัน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำสะสมตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 – เดือนเมษายน 2564 ทั้งสิ้น 938,500 ลิตร ซึ่งในเดือนมกราคมเป็นปริมาณน้ำ 18,000 ลิตร เดือนกุมภาพันธ์ 132,500 ลิตร เดือนมีนาคม 535,000 ลิตร และเดือนเมษายน 253,000 ลิตร

โดยแบ่งเป็นภาคต่างๆ ดังนี้

-ภาคกลาง 4 จังหวัด เป็นปริมาณน้ำทั้งสิ้น 397,000 ลิตร

-ภาคเหนือ 3 จังหวัด จำนวน 176,000 ลิตร

-ภาคใต้ 3 จังหวัด จำนวน 173,000 ลิตร

-ภาคตะวันตก 2 จังหวัด จำนวน 104,500 ลิตร

-ภาคตะวันออกเฉียงเหลือ 2 จังหวัด รวม 80,000 ลิตร

-ภาคตะวันออก 1 จังหวัด จำนวน 8,000 ลิตร  

และยังคงให้บริการอย่างต่อเนื่องจนกว่าปัญหาภัยแล้งจะคลี่คลาย เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติการณ์ภัยแล้ง ซึ่งประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ และสามารถขอความช่วยเหลือหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

โดย…สวนเลน

อ่านข่าวสารหรือความเคลื่อนไหวในแวดวงนี้ก่อนใครได้ที่นี่

เฟซบุ๊ก : BUS & TRUCK

เว็บไซต์ข่าว : www.BusAndTruckMedia.com

เว็บไซต์งาน : www.BusAndTruckExpo.com

Advertisement