กรมทางหลวง ขยายทางหลวงหมายเลข 304 สายมีนบุรี – ฉะเชิงเทรา ตอน 2 ระหว่าง กม.50+300 – กม.59+900 ระยะทาง 9.6 กิโลเมตร โดยทางหลวงสายนี้มีระยะทางตลอดสาย รวม 28 กิโลเมตร แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน ลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 6 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวจราจรกว้างข้างละ 3.5 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 2.5 เมตร และ 1.5 เมตร ผิวทางเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร โดยตอน 2 งบประมาณ 1,049,737,000 บาท ปัจจุบันมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ 15 กำหนดแล้วเสร็จ ปี 2561

โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และสนับสนุนระบบโลจิสติกส์ในภาคตะวันออกให้คล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวเป็นเส้นทางที่เชื่อมต่อกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข7 (กรุงเทพ – ชลบุรี) สายใหม่ และเป็นเส้นทางรองรับการขนส่งจากภาคอีสานไปยังท่าเรือแหลมฉบัง ตลอดจนเป็นทางเลือกเพิ่มสำหรับการเดินทางเชื่อมระหว่างภูมิภาคและพื้นที่รอบนอกในเขตมีนบุรี หนองจอก สุวินทวงศ์ ให้สามารถใช้เส้นทาง เข้า – ออก ตัวเมืองได้อย่างคล่องตัว สามารถรองรับความเจริญในอนาคตได้ รวมทั้งรองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

ระหว่างการก่อสร้าง กรมทางหลวงต้องขออภัยในความไม่สะดวกและขอความร่วมมือผู้ใช้ทาง “ขับรถช้า  เปิดไฟหน้า  คาดเข็มขัดนิรภัย” เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนร่วมทาง  หากต้องการสอบถามสภาพการจราจร สภาพเส้นทาง สามารถติดต่อได้ที่ สำนักก่อสร้างทางที่ 2 โทร.0-2354-1058 หรือ สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

Advertisement